Organisatie

Domeinbestuur 

Het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)  is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid. Het domeinbestuur besluit over de toewijzing van financiële middelen.


Op het TTW-bureau werkt 60 fte aan ondersteunend personeel. Circa de helft bestaat uit hoogopgeleide program officers die ieder expert zijn op enkele vakgebieden. Het realiseren van kennisoverdracht is de kernactiviteit van NWO-domein TTW.

Medewerkers NWO-domein TTW


Financiering van NWO-domein TTW

NWO-domein TTW ontvangt voor het uitvoeren van haar missie financiering van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het bedrijfsleven en diverse andere organisaties. In 2017 bedroeg het budget van STW (voorloper van NWO-domein TTW) 117 miljoen euro, waarvan 64 miljoen afkomstig van NWO/OCW, 24 miljoen van EZK, 16 miljoen van derden en 13 miljoen van cash cofinanciering door bedrijven die participeren in onderzoeksprojecten.