Projecten

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) financiert projecten die toegekend zijn binnen programma’s. Via onderstaande links krijgt u een overzicht van de lopende TTW-projecten, gekoppeld aan het programma/financieringsinstrument waarbinnen ze toegekend zijn. 

TTW-onderzoeksprojecten anders vindbaar

Het is mogelijk dat de informatie van het onderzoeksproject vertrouwelijke gegevens bevat vanwege toekomstige patenten, licenties of octrooien, voortkomend uit het onderzoek. In zo’n situatie is het onwenselijk dat de wetenschappelijke samenvatting van het project wordt gepubliceerd. Op de NWO-website tonen de wetenschappelijke samenvattingen automatisch bij de projecten op de NWO-projectenpagina. Door een automatische koppeling is een projectsamenvatting niet aan te passen. Vandaar dat de door TTW gefinancierde projecten beperkt te vinden zijn op de algemene NWO-projectenpagina. Via de onderstaande pagina’s vindt u informatie over de lopende TTW-projecten, voorzien van een samenvatting vrijgegeven voor publicatie.

Overzicht van TTW-onderzoeksprojecten 

De projecten zijn gekoppeld aan het programma/financieringsinstrument en het jaar waarbinnen de projecten zijn ingediend door de aanvrager. 

Bent u op zoek naar informatie over een specifiek project?
Gebruik de zoekfunctie bovenaan de pagina en zoek op projecttitel of projectnummer.