Financieringsinstrumenten

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) is verantwoordelijk voor diverse financieringsinstrumenten.

Open Technologieprogramma

Het Open Technologieprogramma is een bottom-up-podium voor goede technologisch-wetenschappelijke ideeën.


Perspectief

Binnen de programma’s van Perspectief werken wetenschappers met een consortium van bedrijven aan specifieke wetenschappelijke thema’s, om een technologie verder te ontwikkelen.


Partnership

Als een bedrijf een concrete technologisch-wetenschappelijke vraag heeft, kan een programma van Partnership uitkomst bieden. Het bedrijf of organisatie stelt het centrale thema vast en betaalt de helft van de programmakosten.


Take-off en Demonstrator

Het laatste zetje richting de markt voor startende ondernemers geeft NWO-domein TTW met Take-off  (voorheen de Valorisation Grant), en Demonstrator voor het ontwikkelen van een demonstratiemodel.


Vernieuwingsimpuls

Vanuit de overtuiging dat nieuwe technologie begint met talent en ideeën biedt NWO-domein TTW met de Vernieuwingsimpuls talentvolle onderzoekers de kans zich te ontplooien. Calls worden door NWO uitgeschreven. Het domeinbestuur Toegepaste en Technische Wetenschappen  beoordeelt aanvragen op het gebied van technisch-wetenschappelijk onderzoek. Het Algemeen Bestuur van NWO besluit over de honoreringen.


High Tech Systemen en Materialen (HTSM)

Technologische doorbraken en innovatieve toepassingen vereisen veelal samenwerking: onderzoekers en bedrijven worden binnen het programma High Tech Systemen en Materialen (HTSM) uitgedaagd hiervoor gezamenlijk kennis te ontwikkelen.  


Open Mind

Technologie met een verrassende maatschappelijke toepassing krijgt de ruimte bij Open Mind. Maatschappelijk betrokken onderzoekers kunnen met deze laagdrempelige subsidie originele ideeën indienen waarvoor geen andere subsidies bestaan.


Naast deze instrumenten is TTW medefinancier van nog meer thematische programma’s. Deze worden in veel gevallen in samenwerking met andere partijen uitgevoerd. Zodoende kennen zij vaak een iets andere opzet dan de andere instrumenten.