Gebruikerscommissies

Door te investeren in onderzoek bij NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) krijg je de kans om als eerste de opgedane kennis te gebruiken. Voor bedrijven en andere partners biedt dit unieke mogelijkheden om in een vroeg stadium technologische kennis te benutten.

Bijeenkomst gebruikerscommissie (foto: Ivar Pel)
Bijeenkomst gebruikerscommissie (foto: Ivar Pel)

Betrouwbaar netwerk

Om dat proces te stimuleren, vormen alle partijen die zijn betrokken bij een TTW-project een betrouwbaar netwerk. Samen wisselen zij ideeën uit over de voortgang van het onderzoek en mogelijkheden voor valorisatie. NWO noemt deze netwerken ‘gebruikerscommissies’. 

Bijeenkomsten

Voor alle projecten organiseert NWO ieder half jaar een bijeenkomst. Alle leden van de gebruikerscommissie, zowel wetenschappers als de investerende partners, komen dan samen. De bijeenkomsten zijn een zeer geschikte manier om als bedrijf of partner aangehaakt te blijven bij het onderzoek, maar ook om mee te denken over de voortgang van het onderzoek.

Bekijk de animatie over gebruikerscommissies bij NWO-domein TTW (YouTube)

Visie en expertise

Omdat alle partijen letterlijk samenkomen, zijn er volop mogelijkheden om informeel te leren van elkaars expertise en visie op het onderzoeksthema. NWO begeleidt de bijeenkomsten en zorgt ervoor dat valorisatiekansen optimaal worden benut.

Meer weten over gebruikerscommissies? Neem contact op met program officers Anke Stekelenburg en Xavier Weenink (zie rechterkolom).


Contact

Dr. ir. Anke Stekelenburg (Senior programmamedewerker) Dr. ir. Anke Stekelenburg (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001314 a.stekelenburg@nwo.nl

Contact

Dhr. dr. X. (Xavier) Weenink (Programmamedewerker) Dhr. dr. X. (Xavier) Weenink (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001 242 x.weenink@nwo.nl