Financiering via NWO

Bedrijven en andere partners die samen met NWO willen investeren in innovatie kunnen kiezen uit diverse programma's om die investering vorm te geven. NWO-domein TTW werkt met programma's die speciaal zijn opgericht om wetenschappers, bedrijven en andere organisaties optimaal te laten samenwerken. Daarbij levert TTW maatwerk: de programma's kunnen aansluiten op ieder type bedrijf en veel industriële onderzoekswensen.

Lees hieronder meer over de mogelijkheden van de programma's Partnership, Perspectief en Open Technologieprogramma.

Partnership

Organisaties die in een onderzoeksthema willen investeren, kunnen een Partnership aangaan met NWO. Samen met NWO vertaalt de organisatie (of een consortium van organisaties) de onderzoeksbehoefte naar een scherpe onderzoeksvraag. Vervolgens organiseert NWO een open inschrijving voor onderzoeksvoorstellen, eventueel voorafgegaan door een matchmaking tussen wetenschappers en de betrokken organisatie. Daarna selecteert NWO de beste voorstellen, op basis van wetenschappelijke kwaliteit en passendheid binnen het thema van het Partnership-programma. 
 

Kenmerken Partnership

 • Bedrijven en/of andere organisaties nemen initiatief met eigen onderzoeksthema
 • Bedrijven en/of andere organisaties kunnen zelfstandig of als consortium een Partnership initiëren
 • Open inschrijving voor projectvoorstellen
 • NWO en de partner in het programma dragen beide de helft van de kosten bij
 • Maximale bijdrage vanuit NWO bedraagt 1,5 miljoen euro
 • Begeleiding vanuit NWO bij de voortgang van het programma

 
Huidige programma's Partnership

De afgelopen jaren zijn diverse Partnership-programma's opgezet voor uiteenlopende bedrijven en maatschappelijke organisaties. Enkele voorbeelden van deze partners zijn: 

 • Rijk Zwaan
 • NXP
 • KWF Kankerbestrijding
 • Bronkhorst High Tech en Krohn
 • DSM
 • Hartstichting
 • Danone
 • ProRail

Bekijk de lopende programma's van Partnership.

 
Meer informatie Partnership

Neem voor meer informatie contact op met programmamedewerker Gerdine Stout (zie rechterkolom).

Perspectief

Innovatie die economische en maatschappelijke impact heeft vraagt vaak een grootschalige aanpak. Je moet nieuwe onderzoekslijnen opzetten, oude netwerken overstijgen en een innige samenwerking creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Daarin voorziet het financieringsmiddel Perspectief.
 
Binnen Perspectief kunnen bedrijven en wetenschappers een omvangrijk onderzoeksprogramma uitvoeren. Zo'n programma bestaat doorgaans uit vijf à zes projecten die het overkoepelende thema benaderen vanuit diverse onderzoeksrichtingen. Jaarlijks organiseert NWO een open oproep voor nieuwe programma-ideeën. Na een externe selectie krijgen de beste programma-voorstellen vervolgens groen licht. Het budget dat NWO beschikbaar stelt voor Perspectief-programma's is afkomstig van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Kenmerken Perspectief

 • Deelnemers ontwikkelen nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak
 • Bedrijven en wetenschappers dienen gezamenlijk een programmavoorstel in
 • NWO draagt minimaal 1,5 miljoen euro en maximaal 4 miljoen euro bij per programma
 • Bedrijven verzorgen minimaal 30 procent van de totale programmakosten
 • Begeleiding vanuit NWO bij de voortgang van het programma 

Bekijk de lopende programma's van Perspectief.

Meer informatie Perspectief

Neem voor meer informatie contact op met de Perspectief-coördinatoren Anke Stekelenburg en Bastiaan de Jonge (zie rechterkolom).

 

Open Technologieprogramma

Het Open Technologieprogramma staat open voor excellent onderzoek, met het oog op mogelijke toepassing van de resultaten. Het programma is voor bedrijven en andere organisaties een laagdrempelige manier om aan te sluiten bij wetenschappelijk onderzoek dat moet leiden tot toepasbare kennis. 

Om in aanmerking te komen voor NWO-financiering uit dit programma dient een onderzoeker een projectvoorstel in. In die aanvraag zeggen een of meerdere partners die aan het project willen deelnemen een bijdrage toe. Dat kan een financiële bijdrage zijn, maar ook een bijdrage in vorm van kennis of materieel.

Kenmerken Open Technologieprogramma

 • Laagdrempelige manier voor bedrijven om aan te sluiten bij toepassingsgericht onderzoek
 • Open voor onderzoeksprojecten in alle vakgebieden
 • Meerdere bedrijven en partners kunnen deelnemen in een project
 • Maximale bijdrage vanuit NWO bedraagt 750.000 euro per project
 • Begeleiding vanuit NWO bij de voortgang van het project 

Lees meer over de projecten van het Open Technologieprogramma.

Meer informatie Open Technologieprogramma

Neem voor meer informatie over het Open Technologieprogramma contact op met programmamedewerkers Shirley Baert of Erwin Onderdijk (zie rechterkolom).

Contact

Dr. ir. Anke Stekelenburg (Senior programmamedewerker) Dr. ir. Anke Stekelenburg (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001314 a.stekelenburg@nwo.nl

Contact

Drs. Bastiaan de Jonge (Programmamedewerker) Drs. Bastiaan de Jonge (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001273 b.dejonge@nwo.nl

Contact

Dr. ir. Gerdine Stout (Programmamedewerker) Dr. ir. Gerdine Stout (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001325 g.stout@nwo.nl

Contact

Mw. S. (Shirley) Baert (Programmamedewerker) Mw. S. (Shirley) Baert (Programmamedewerker) +31 (0)30 600 13 26 s.baert@nwo.nl

Contact

Ir. Erwin Onderdijk (Senior programmamedewerker) Ir. Erwin Onderdijk (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001290 e.onderdijk@nwo.nl