Is mijn kennis beschermd?

Foto: Shutterstock

NWO biedt onderzoekers en partners waarmee zij samenwerken de optie om eigen afspraken te maken over intellectueel eigendom en publicaties die voortvloeien uit onderzoek gefinancierd door NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Een van de opties is een verdeelsleutel maken aan de hand van de bijdragen die de verschillende partners leveren aan het onderzoek. Op basis van de verdeelsleutel kunnen de rechten ook non exclusief bij één van de partners komen te liggen. Daarnaast is het mogelijk om rechten op kennis uit een TTW-project exclusief over te nemen tegen een marktconform tarief.


Het is ook mogelijk om te kiezen voor een aanpak waarbij NWO het voortouw neemt bij het maken van afspraken over intellectueel eigendom. In dat geval wordt het intellectueel-eigendomsbeleid van NWO gevolgd. NWO biedt deze dienst aan als bedrijven (zoals MKB’s) en kennisinstellingen willen samenwerken, maar te weinig gelegenheid hebben om zelf het voortouw te nemen. 
 
Meer weten over de juridische opties die NWO-domein TTW biedt rondom intellectueel eigendom? Neem dan contact op met een van de medewerkers bij de afdeling Juridische zaken (zie rechterkolom).

Contact

Mr. Leon van de Laarschot (Legal advisor IP & technology transfer) Mr. Leon van de Laarschot (Legal advisor IP & technology transfer) +31 (0)30 6001272 l.vandelaarschot@nwo.nl