Documenten

NWO Subsidieregeling

De subsidieregeling is een document dat alle voorwaarden en verplichtingen omvat die van toepassing zijn wanneer NWO subsidies verleent. De regeling vormt de basis van waaruit heel NWO, inclusief NWO-domein TTW, subsidies verleent.


Brochure Richtlijnen Gebruikerscommissie NWO-domein TTW

Deze brochure bevat de richtlijnen die worden gehanteerd bij gebruikerscommissies, bijvoorbeeld afspraken over publicaties, geheimhouding, intellectueel eigendom en inkomsten uit utilisatie.


Richtlijnen voor het indienen van een aanvraag in het Open Technologieprogramma

In dit document staan toelichtingen op o.a. de volgende onderwerpen:

  • Intellectueel Eigendom & Publicatie-afspraken
  • Cofinanciering
  • Vereisten aan een steunbrief
  • Personeelsposities
  • Begrotingsposten
  • Verplichte formulieren
  • Beoordelingsprocedure (incl. Vragen aan de referenten en Beoordelingsschalen)

Richtlijnen voor overige financieringsinstrumenten

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen werkt met diverse financieringsinstrumenten. Daarbij hanteren we altijd dezelfde uitgangspunten en grotendeels dezelfde richtlijnen. Raadpleeg voor richtlijnen die specifiek gelden voor een bepaald financieringsinstrument of open call altijd de betreffende call for proposals.Neem voor meer informatie over deze en andere TTW-documenten contact op met valorisatiecoördinator Xavier Weenink (zie rechterkolom). 

Contact

Dhr. dr. X. (Xavier) Weenink (Programmamedewerker) Dhr. dr. X. (Xavier) Weenink (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001 242 x.weenink@nwo.nl