Aanvrager

Wilt u een projectaanvraag indienen?

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend als er een call van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) geopend is. Op de pagina Open calls vindt u een overzicht van alle financieringsinstrumenten die op dit moment open staan voor aanvragen. Bij elke call staan deadlines en richtlijnen voor indienen vermeld. Algemene documenten met betrekking tot het indienen van projectaanvragen staan onderaan deze pagina. Documenten die specifiek nodig zijn voor de betreffende open call, staan op de pagina van de call.


Heeft u plannen voor indiening maar nog geen concrete aanvraag?

Heeft u onderzoeksplannen die niet in een open call passen of heel nieuwe ideeën? Kijk dan eerst bij Financieringsinstrumenten om te zien welke financieringsvormen TTW biedt en bij Programma’s en Lopende projecten om een indruk te krijgen van het onderzoek.

Het Open Technologieprogramma staat permanent open voor indiening. De financieringsinstrumenten Perspectief, Take-off, Demonstrator, Open Mind en Vernieuwingsimpuls  kennen tenminste één maal per jaar een indienronde. Het financieringsinstrument Partnership staat op een niet vooraf te bepalen momenten open en kent per call een specifiek thema of onderwerp. Daarnaast zijn er calls (al dan niet incidenteel) voor andere programma’s en activiteiten. Op de hoogte blijven van de calls van NWO-domein TTW kan via onderstaande mogelijkheden.

Blijf op de hoogte van de open calls van TTW


Kennisoverdracht

Kennisoverdracht is cruciaal bij TTW. Daar moet u bij het maken van plannen of het schrijven van een aanvraag altijd rekening mee houden. 


Wetenschappelijke integriteit

NWO wil wetenschapsfraude voorkomen en traceren en sluit daarbij aan bij het beleid van de universiteiten en de KNAW. Dit beleid geldt voor de aanvraagfase en de fase na honorering. Het gaat om bewustwording, meldingen en mogelijke maatregelen.


Richtlijnen voor het indienen van een aanvraag

In het document ‘Richtlijnen voor het aanvragen van financiering (OTP)’ worden de volgende onderwerpen toegelicht:

  • Intellectueel Eigendom en publicatie-afspraken;
  • Cofinanciering;
  • Vereisten aan een steunbrief;
  • Personeelsposities;
  • Begrotingsposten;
  • Verplichte formulieren;
  • Beoordelingsprocedure (incl. Vragen aan de referenten en Beoordelingsschalen).

Documentatie voor aanvragers

Bekijk de beschikbare documentatie voor het aanvragen van financiering bij TTW.

Aanvraagdocumenten 

Documenten Open Technologieprogramma (OTP)

Meer informatie