Toegepaste en Technische Wetenschappen
NWO-onderdeel

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) verbindt mensen en middelen om technologie met economische meerwaarde te ontwikkelen die bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dit vindt plaats door excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek te financieren, gebruikers en onderzoekers bij elkaar te brengen en door projecten te begeleiden naar optimale kansen voor kennisoverdracht. Hiervoor zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar.

Binnen NWO voert het TTW-domein deze financiering van onderzoek uit via vier strategische lijnen:

  1. Publiek-Private Samenwerking, via onder meer Perspectief- en Partnershipprogramma
  2. Vrij onderzoek, via het Open Technologie Programma
  3. Onderzoekstalent via Rubicon en de Vernieuwingsimpuls (Veni, Vidi, Vici)
  4. Strategisch programmeren (waaronder de Topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda - NWA)

Financiering aanvragen

U kunt momenteel financiering aanvragen bij de openstaande calls van NWO-domein TTW. Het TTW-domeinbestuur neemt hierover de besluiten.

Organisatie

TTW heeft een domeinbestuur dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het beleid. Het domeinbestuur besluit over de toewijzing van financiële middelen. Leden zijn bestuurders van kennisintensieve bedrijven en hoogleraren op het gebied van technische wetenschappen met een leidinggevende positie aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut. De voorzitter maakt deel uit van de NWO-brede Raad van Bestuur. Dit bestuur is een collegiaal bestuur. Gezamenlijk vertegenwoordigen de leden de volle breedte van de wetenschap.

De leden van het TTW-domeinbestuur zijn:

  • Prof. dr. ir. J.C. (Jaap) Schouten (Technische Universiteit Eindhoven), voorzitter, ook lid raad van bestuur
  • Prof. dr. I.W.C.E. (Isabel) Arends (Technische Universiteit Delft), vice-voorzitter
  • Ir. C.M. (Karin) Sluis (Witteveen+Bos)
  • Dr. ir. M.J. (Margrethe) Jonkman (FrieslandCampina)
  • Dr. R.G.M. (René) Penning de Vries (Boegbeeld ICT, Ministerie van Economische Zaken)
  • Prof.dr. W.J. (Wiro) Niessen (Erasmus MC, Technische Universiteit Delft)

Het bureau van het TTW-domein voert het vastgestelde beleid uit en bereidt nieuw beleid voor ter ondersteuning van het bestuur. Het bureau is het eerste aanspreekpunt voor onderzoekers en verbindt het veld met NWO. Het behandelt aanvragen voor financiering, beheert programma’s, stimuleert valorisatie op project- en programmaniveau en doet bureauvoering voor publiek-private innovatieprogramma’s. Directeur van het TTW-bureau is dr.ir. Herry Nijhuis.

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen bestaat sinds 1 januari 2017 en is ontstaan uit de Technologiestichting STW.