Toegepaste en Technische Wetenschappen
NWO-onderdeel

Toegepaste en Technische Wetenschappen

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) heeft als missie het bevorderen van technisch-wetenschappelijk onderzoek met toepassing en impact voor mens en maatschappij. Om deze missie vorm te geven richt TTW zich voor de periode 2019-2022 op de volgende drie doelen: een versterkt technisch-wetenschappelijk fundament, efficiënte innovatieketens en zichtbare maatschappelijke impact.

Binnen NWO voert het TTW-domein de financiering van onderzoek uit via de volgende strategische lijnen:


Financiering aanvragen

Financiering kan worden aangevraagd via de openstaande calls van NWO-domein TTW. Het TTW-domeinbestuur neemt hierover de besluiten.

Open calls voor de toegepaste en technische wetenschappen: www.nwo.nl/ttw-financiering 


Samenbrengen wetenschappers en gebruikers

De werkwijze van NWO-domein TTW bestaat uit het samenbrengen van technische wetenschappers en gebruikers rondom excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek. Bij ieder gefinancierd project wordt vanaf de start een gebruikerscommissie samengesteld die regelmatig bijeenkomt en overlegt over kansen voor toepassing en de voortgang van het onderzoek. Een gebruikerscommissie maakt samen met het beleid rondom intellectueel eigendom deel uit van het proces van kennisoverdracht.
 


Deelnemen aan onderzoek

Ook bedrijven en andere organisaties krijgen bij NWO de mogelijkheid om te investeren in onderzoek dat aansluit bij hun eigen onderzoekswensen. Door via NWO-domein TTW deel te nemen aan toepassingsgerichte projecten kunnen investeerders een sleutelrol spelen bij het ontstaan van waardevolle technische innovatie.


Organisatie

Het bestuur van NWO-domein TTW is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid. Het domeinbestuur besluit over de toewijzing van financiële middelen. De voorzitter, prof. dr. ir. Jaap Schouten, maakt deel uit van de NWO-brede raad van bestuur.


Het bureau van het TTW-domein voert het vastgestelde beleid uit en bereidt nieuw beleid voor ter ondersteuning van het bestuur. Het bureau is het eerste aanspreekpunt voor onderzoekers en verbindt het veld met NWO. De medewerkers behandelen aanvragen voor financiering, beheren programma’s, stimuleren valorisatie op project- en programmaniveau en verzorgen de bureauvoering voor publiek-private innovatieprogramma’s. Directeur van het TTW-bureau is dr. ir. Herry Nijhuis.


Financiering van TTW

NWO-domein TTW ontvangt voor het uitvoeren van haar missie financiering van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het bedrijfsleven en diverse andere organisaties.

Technologiestichting STW

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen bestaat sinds 1 januari 2017 en is ontstaan uit de Technologiestichting STW.


Meer over NWO-domein TTW


De NWO-organisatie