Strategie

'Samenwerken, verbinden en vernieuwen': implementatieplan voor de sociale en geesteswetenschappen

In april 2018 publiceerde NWO haar nieuwe strategie voor de periode 2019-2022. Deze nieuwe strategie is nu vertaald naar het domein van de sociale en geesteswetenschappen (SGW), in de vorm van het implementatieplan ‘Samenwerken, verbinden en vernieuwen’. Het NWO-domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen heeft daarbij dankbaar gebruikgemaakt van de waardevolle input van onderzoekers, bestuurders en beleidsmedewerkers van kennisinstellingen.

Cover implementatieplan NWO-domein Sociale en GeesteswetenschappenImplementatieplan NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen

Het implementatieplan volgt de vijf ambities waaruit de nieuwe NWO-strategie is opgebouwd en geeft hier invulling aan voor de sociale en geesteswetenschappen. Doel is om, binnen de kaders die de NWO-strategie biedt, de sociale en geesteswetenschappen optimaal te positioneren in Nederland en daarbuiten.

 

 

Financieringslijnen

Er komen vijf grote financieringslijnen: het Talentprogramma, de Open Competitie, de Nationale Wetenschapsagenda, het onderzoek in het kader van het Kennis- en Innovatiecontract (de ‘topsectoren’) en de middelen voor grootschalige infrastructuur. Het domein SGW zal vooral binnen deze financieringslijnen excellent onderzoek op het terrein van de sociale en geesteswetenschappen mogelijk maken en ervoor zorgen dat dit onderzoek wetenschappelijke en maatschappelijke impact heeft.

Over de NWO-strategie

De NWO-strategie, voor de periode 2019-2022, beschrijft de vijf ambities van NWO om de komende jaren de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van het Nederlandse onderzoek te bevorderen:

  • Nexus: verbinding van agenda's, wetenschap en samenleving
  • Mensen: perspectief voor onderzoekers
  • Onderzoek: samenwerking voor excellentie en vernieuwing
  • Infrastructuur: toegankelijke en duurzame wetenschappelijke infrastructuur
  • Kennisbenutting: effectief gebruik van kennis door co-design en co-creatie

Meer informatie