Strategie NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen

Verbinden van wetenschap en samenleving

NWO heeft haar nieuwe strategie voor de periode 2019-2022 bekend gemaakt. Het strategisch plan beschrijft vijf ambities van NWO om de komende jaren de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van het Nederlandse onderzoek te bevorderen. Dit vraagt om een slagvaardige organisatie die verbinding - binnen de wetenschap en tussen wetenschap en samenleving - centraal stelt. Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen werkt momenteel aan haar ambities als uitwerking van de NWO strategie. Kort na de zomerperiode zal het domeinbestuur de uitwerking van deze ambities presenteren.

'De komende jaren zal NWO de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van het Nederlandse onderzoek bevorderen, met behoud van focus op fundamenteel onderzoek,’ aldus NWO-voorzitter Stan Gielen. ‘Om de vooraanstaande positie van het Nederlands onderzoek te behouden is naast een sterke disciplinaire basis, meer samenwerking onontbeerlijk. Samenwerking tussen disciplines, tussen sectoren en over de kennisketen heen - van fundamenteel tot en met praktijkgericht onderzoek - draagt bij uitstek bij aan verrassende, nieuwe inzichten.’

De plannen van NWO vertalen zich in vijf ambities:

  • Nexus: verbinding van agenda's, wetenschap en samenleving
  • Mensen: perspectief voor onderzoekers
  • Onderzoek: samenwerking voor excellentie en vernieuwing
  • Infrastructuur: toegankelijke en duurzame wetenschappelijke infrastructuur
  • Kennisbenutting: effectief gebruik van kennis door co-design en co-creatie

Meer informatie