Strategie

Implementatieplan voor de sociale en geesteswetenschappen

In april 2018 publiceerde NWO haar nieuwe strategie voor de periode 2019-2022. Maar wat gaat de nieuwe strategie nu betekenen voor de sociale en geesteswetenschappen? Dat gaat het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen vastleggen in een zgn. implementatieplan, waar momenteel aan wordt gewerkt.

Tot 17 juni was het mogelijk om via een onlineconsultatie te reageren op het concept-implementatieplan.  Het domeinbestuur zal de opbrengsten van deze consultatie gebruiken om te peilen of de koers die wordt uitgezet, adequaat inspeelt op wat nu en in de toekomst voor de sociale en geesteswetenschappen belangrijk is. Na verwerking van de opbrengsten, publiceert het domeinbestuur het definitieve implementatieplan in september.

Over de NWO-strategie en het implementatieplan

De nieuwe NWO-strategie, voor de periode 2019-2022, beschrijft de vijf ambities van NWO om de komende jaren de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van het Nederlandse onderzoek te bevorderen:

  • Nexus: verbinding van agenda's, wetenschap en samenleving
  • Mensen: perspectief voor onderzoekers
  • Onderzoek: samenwerking voor excellentie en vernieuwing
  • Infrastructuur: toegankelijke en duurzame wetenschappelijke infrastructuur
  • Kennisbenutting: effectief gebruik van kennis door co-design en co-creatie

Het implementatieplan van het domein Sociale en Geesteswetenschappen geeft – gelet op de specifieke wensen en behoeften van dit veld – invulling aan de strategie van NWO.


Meer informatie