Strategie Sociale en Geesteswetenschappen

De NWO-organisatie verandert ingrijpend. Onderdeel van de nieuwe governance is dat de huidige wetenschapsgebieden en stichtingen van NWO per 1 januari 2017 zijn geclusterd tot vier domeinen. Sociale en Geesteswetenschappen is één van die vier domeinen. In dit domein zijn de voormalige NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Geesteswetenschappen samengevoegd.

Ter voorbereiding op deze nieuwe situatie en de vorming van het domein Sociale en Geesteswetenschappen hebben de voormalige besturen van de NWO gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen en NWO Geesteswetenschappen strategische uitgangspunten vastgelegd voor de samenwerking van beide NWO-gebieden in de jaren 2016 en 2017.
Met elkaar hebben de besturen de volgende ambities benoemd:

  • Versterking van onderscheidend fundamenteel onderzoek door de beste onderzoekers, zodat de Nederlandse sociale en geesteswetenschappen hun positie in de wetenschappelijke Europese top behouden
  • Het leveren van een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen en het laten landen van sociale en geesteswetenschappelijke kennis in de samenleving
  • Hechtere samenwerking tussen de sociale en geesteswetenschappen met behoud van herkenbaarheid, diversiteit en eigenheid van de disciplinaire activiteiten binnen het domein
  • Gezamenlijke agendabepaling voor samenwerking met de andere NWO-domeinen en -instituten en externe partijen

In de gezamenlijke strategische uitgangspunten zijn de strategienota’s van de afzonderlijke gebieden samengevoegd.

Strategische uitgangspunten samenwerking GW-MaGW 2016-2017


Strategienota NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen 2015-2018


Toekomstgerichte geesteswetenschappen. Op weg naar nieuwe balans