Internationaal samenwerken – SGW in Europa

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen is betrokken bij Europese netwerken en Joint Programming Initiatives. Daarnaast participeert NWO in diverse Europese onderzoeksinfrastructuren voor de sociale en geesteswetenschappen. Ook praat het domein mee over nieuwe Europese onderzoeksprogramma's.


Toegang tot Europese infrastructuren

NWO-SGW investeert volop in voorzieningen waarvan onderzoekers gebruik kunnen maken ten behoeve van hun onderzoek. Via CLARIAH neemt de Nederlandse geesteswetenschap deel aan de Europese infrastructuren CLARIN (Common Language Research Infrastructure) en DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Via ODISSEI zorgt Nederland dat sociale wetenschappers toegang hebben tot onder andere de Europese data-infrastructuren CESSDA (Council of European Social Science Data Archives), ESS (European Social Survey), SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), MESS (Measurement and Experimentation in the Social Sciences, bekend van het LISS Panel) en EuroBioImaging.

Europese onderzoeksnetwerken

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen is betrokken bij meerdere European Research Area Networks (ERA-NET). Daarbij coördineren nationale onderzoeksfinanciers hun onderzoeksprogramma's op Europees niveau. HERA (Humanities in the European Research Area) maakt zich sterk voor het belang van de geesteswetenschappen in Europa en zet grote transnationale Joint Research Programmes op.

FLAG-ERA ondersteunt drie Europese Flagship-projecten met gezamenlijk onderzoek. ENT (ERA-NET Transport) brengt kennis en perspectieven samen voor duurzaam transport. ERA-NET NEURON is een netwerk voor onderzoek in neurologie.

NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) is een netwerk waaraan het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen ook al lange tijd deelneemt. NORFACE zet zich in voor samenwerking in de maatschappij- en gedragswetenschappen door gezamenlijke financiering en netwerkmogelijkheden te bieden.

Netwerk INCF (International Neuroinformatics Coordinating Facility) ontwikkelt infrastructuren voor de neuro-informatica en moedigt het delen van data en computervoorzieningen. ORA (Open Research Area) financiert gezamenlijke onderzoeksprojecten in de sociale wetenschappen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Beleid: Horizon 2020, Horizon Europe en Science Europe

NWO praat mee over hetEuropese kaderprogramma's van de EU. Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen helpt onder andere met het uitwerken van de tweejaarlijkse werkprogramma's voor Europe in a Changing World – inclusive, innovative and reflective society in Horizon 2020 en met de voorbereiding van het negende kaderprogramma Horizon Europe.

Meer weten over financieringsmogelijkheden binnen Horizon 2020? Lees ‘Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) in Horizon 2020

Joint Programming Initiatives

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen participeert in vier Joint Programming Initiatives (JPI's) van de Europese Commissie. De eerste is JPI Urban Europe. Deze financiert interdisciplinair en transdisciplinair onderzoek naar oplossingen voor vraagstukken rondom stedelijke problematiek binnen en buiten Europa. De tweede is JPI Cultural Heritage voor wetenschappelijke samenwerking ter bevordering van het behoud van Europees cultureel erfgoed. JPI Climate coördineert klimaatonderzoek en financiert nieuwe transnationale onderzoeksinitiatieven. De vierde is JPI Water voor duurzame watersystemen.

Contact

Drs. Alice Dijkstra Drs. Alice Dijkstra +31 (0)70 3440736 a.dijkstra@nwo.nl