Internationaal samenwerken – SGW buiten Europa

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen werkt onder andere samen met China, India, Indonesië, Brazilië en Mexico. En via WOTRO Science for Global Development financiert NWO onderzoek rond duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding.

Transatlantisch: Transatlantic Platform for the Social Sciences and Humanities (T-AP)
Het Transatlantic Platform for the Social Sciences and Humanities richt zich op het verdiepen van de samenwerking en verkennen van de mogelijkheden tot het opzetten van thematische onderzoeksprogramma’s met onderzoeksorganisaties in Europa, Brazilië, Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Een concreet voorbeeld is de Digging into Data Challenge die samenwerkingsverbanden van onderzoekers uit de informatica, de geesteswetenschappen en het cultureel erfgoed stimuleert. Verder is NWO lid van het Belmont Forum dat interdisciplinair en transdisciplinair onderzoek wereldwijd stimuleert.

China, Indonesië, India
Ook heeft Nederland heeft een eigen, langlopende samenwerkingen met India, China en Brazilië met elk jaar een ander thema, wetenschapsbreed. Zo onderzoeken China en Nederland samen via JPI Urban Europe problemen rond stedelijke ontwikkeling. Indonesië en NWO hebben programma's om wetenschappelijke en maatschappelijke kwesties aan te pakken die belangrijk zijn voor beide landen. De Indian Council for Social Science Research (ICSSR) en NWO werken samen op het gebied van sociale wetenschappen via het programma Social Science Collaboration India – the Netherlands.

NWO-WOTRO Science for Global Development
NWO-WOTRO Science for Global Development programmeert, financiert en faciliteert onderzoek voor inclusieve mondiale ontwikkeling. De WOTRO-programma’s zijn gericht op het leveren van kennis en kunde die bijdraagt aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke en ecologische problemen in lage- en middeninkomenslanden. Diverse WOTRO-programma's hebben een component uit de sociale of geesteswetenschappen. WOTRO is een domeinoverschrijdend initiatief van NWO.

Contact

Drs. Alice Dijkstra Drs. Alice Dijkstra +31 (0)70 3440736 a.dijkstra@nwo.nl