Publicatieculturen NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen

Het domein van de sociale en geesteswetenschappen bestaat uit een veelheid aan onderzoeksgebieden, die elk een eigen publicatiecultuur kennen. NWO beoordeelt onderzoeksaanvragen, en de cv’s van onderzoekers maken veelal deel uit van die aanvragen. Kennis van de verschillende publicatieculturen helpt om cv’s van onderzoekers in context te kunnen beoordelen. Daarom zijn de verschillen tussen de publicatieculturen binnen de sociale en geesteswetenschappen onderzocht en in kaart gebracht.

Onderzoek publicatieculturen Sociale en Geesteswetenschappen

Kenmerken van publicatieculturen

Elk onderzoeksgebied binnen de sociale en geesteswetenschappen heeft een eigen publicatiecultuur met eigen kenmerken. Wordt er bijvoorbeeld vooral gepubliceerd in artikelen, of in boeken? Is het gebruikelijk één auteur te noemen, of een hele reeks? En in het laatste geval: staan de auteurs alfabetisch geordend of naar de omvang van hun bijdrage.

Over het onderzoek naar publicatieculturen

Bureau ‘AO Consult’ heeft het onderzoek uitgevoerd, in opdracht van de toenmalige NWO-gebieden Geesteswetenschappen en Maatschappij- en gedragswetenschappen. Doelstellingen waren:

  1. In kaart brengen welk belang wordt gehecht aan verschillende typen publicaties in de verschillende (sub)disciplines in de geesteswetenschappen;
  2. toetsen of de beschikbare beschrijvingen van publicatieculturen van de (sub)disciplines binnen de sociale wetenschappen nog actueel zijn;
  3. komen tot actuele uitkomsten die bruikbaar zijn in de beoordelingspraktijk van onderzoeksaanvragen.

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen stelt de bevindingen uit het onderzoek aan beoordelingscommissies ter beschikking, zodat commissieleden hiervan gebruik kunnen maken bij de beoordeling van financieringsaanvragen.

Publicatieculturen en de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)

Omdat impact factoren in een aantal publicatieculturen binnen de sociale en geesteswetenschappen feitelijk een rol spelen, wordt hiervan geregeld melding gemaakt in het onderzoek, dat deze culturen beschrijft. NWO onderschrijft echter de San Francisco Declaration on Research Assessment en maakt daarom in de (discussie over de) beoordelingen geen gebruik van indicatoren als de Journal Impact Factor en de H-index.