Projectbeheer NWO-domein SGW

Oproep aanleveren output voor projectleiders van door NWO gehonoreerd onderzoek

NWO brengt de output van door haar gefinancierd onderzoek graag onder de aandacht van andere wetenschappers en van een breder publiek. Dit doet NWO o.a. via de (projecten op de) website, nieuwsberichten, nieuwsbrieven en sociale media. Ook is NWO verplicht om de jaarlijkse publicatiegegevens over gefinancierd onderzoek beschikbaar te hebben.

Vergeet u ook dit jaar niet om de publicaties die zijn verschenen uit uw door NWO gehonoreerd onderzoeksproject aan NWO via ISAAC door te geven?

U kunt publicaties op elk gewenst moment indienen, maar wij vragen u om dit in ieder geval voor het eind van ieder kalenderjaar te doen. Van belang is verder dat een publicatie daadwerkelijk gepubliceerd is voordat u deze via ISAAC doorgeeft. Het is niet de bedoeling om publicaties die ‘in press’ zijn als product in ISAAC in te voeren.


Datamanagementplan

Na honorering van een aanvraag dient de projectleider de datamanagementparagraaf uit te werken in een datamanagementplan (DMP).


Vragen

Indien u technische problemen ondervindt bij het inloggen of het invoeren van uw producten in ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAC-helpdesk via 020-346 71 79 (op werkdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur) of isaac.helpdesk@nwo.nl.

Bij overige vragen, aarzel niet om informatie in te winnen bij uw contactpersoon van het domein dat de financiering heeft verstrekt. NWO kijkt ernaar uit uw publicaties via ISAAC te ontvangen.

 

Veel gebruikte documenten voor het starten van uw project.