Internationaal samenwerken bij SGW

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen participeert in een aantal internationale initiatieven en netwerken. Het doel is het verbinden van Nederlandse onderzoekers met buitenlandse onderzoekers en grote infrastructuren, om de Nederlandse wetenschap verder te brengen. Hieronder volgt een overzicht van de programma's waaraan het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen deelneemt in Europa en de rest van de wereld.

SGW verbonden met beleid NWO

De inspanningen op het gebied van internationale samenwerking van het domein SGW zijn nauw verbonden met het internationaliseringsbeleid van NWO. Internationaal samenwerken is een van de vijf aandachtsvelden van de NWO-strategie 2015-2018. Ook in de NWO-strategie 2019-2022 is internationale samenwerking belangrijk. Een nieuw element voor de jaren 2019-2022 is onder andere het Merian Fund. In dat fonds speelt de internationale samenwerking met opkomende wetenschapslanden een belangrijke rol. Daarnaast versoepelt NWO de eisen rond de 'Money Follows Researcher'-regeling. Daardoor kunnen Nederlandse onderzoekers hun project wereldwijd voorzetten. Money Follows Cooperation (MFC) biedt de mogelijkheid om toegevoegde waarde te creëren voor onderzoeksprojecten, door expertise uit het buitenland in te zetten die in Nederland niet of niet op het gewenste niveau beschikbaar is.


Contact

Drs. Alice Dijkstra Drs. Alice Dijkstra +31 (0)70 3440736 a.dijkstra@nwo.nl