Informatie over de organisatieveranderingen en de gevolgen voor onderzoeksfinanciering

Sinds 1 januari 2017 is het nieuwe NWO van start gegaan. Om de kerntaken ook in de toekomst optimaal uit te kunnen voeren, wordt NWO bestuurlijk én als organisatie overzichtelijker en samenhangender. De negen gebieden waaruit NWO nu bestaat, worden geclusterd tot vier domeinen. De NWO-gebieden Geesteswetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen worden samengevoegd in één domein Sociale en Geesteswetenschappen. Voor de huidige twee gebiedsbesturen komt één domeinbestuur in de plaats.

De samenvoeging van de gebieden Geesteswetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen heeft gevolgen voor de onderzoeksfinanciering op de betreffende terreinen. Dit zal vooral merkbaar zijn bij nieuwe financieringsinstrumenten die ontwikkeld worden. Voor het aanpassen van de bestaande financieringsinstrumenten geldt: lopende instrumenten blijven in essentie onveranderd in de lucht, totdat een besluit over wijziging wordt genomen. Zo’n besluit wordt ten minste zes maanden voordat de wijziging in werking treedt, bekendgemaakt via de website van NWO. Onderzoekers kunnen zich dan tijdig voorbereiden op veranderingen in de procedures.

Meer informatie over de organisatieveranderingen en de gevolgen voor de financieringsinstrumenten is te vinden op nwo.nl/nieuwnwo.