Lid worden van een beoordelingscommissie?

NWO heeft voortdurend behoefte aan enthousiaste onderzoekers die willen toetreden tot beoordelingscommissies. Deze commissies zijn essentieel voor een goede en zorgvuldige beoordeling van de aanvragen. Voor onderzoekers heeft het lidmaatschap van een beoordelingscommissie veel te bieden: een 'kijkje in de keuken' bij NWO, kennis over hoe je een goede aanvraag schrijft en uitstekende netwerkmogelijkheden.

Onderzoekers kunnen onderaan deze pagina aangeven dat zij beschikbaar zijn voor deelname aan beoordelingscommissies.

Wat doet een commissie?

Beoordelingscommissies spelen een centrale rol in het beoordelingsproces van financieringsaanvragen, zowel binnen de Vrije competitie en Vernieuwingsimpuls als in door NWO samen met onderzoekers en andere partijen ontwikkelde thematische onderzoeksprogramma´s.  De commissies beoordelen, met behulp van externe adviezen van deskundigen en een eventueel gesprek met de aanvrager, de kwaliteit van de onderzoeksaanvragen, en stellen een prioritering vast. Op basis daarvan wordt besloten welke aanvragers financiering toegekend krijgen.

Waarom is het voor onderzoekers interessant om deel te nemen aan beoordelingscommissies?

Natuurlijk is het voor onderzoekers veel werk om lid te zijn van een beoordelingscommissie. Maar het levert ook veel op. De wetenschappers die in een commissie meedraaien zorgen er samen voor, dat onderzoeksgeld onder aanvragers verdeeld wordt op basis van een zorgvuldige beoordeling van de wetenschappelijke waarde van de voorstellen.

Deelname aan beoordelingscommissies biedt onderzoekers bovendien een 'kijkje in de keuken' van NWO: het is een goede manier om de werkwijze en procedures van NWO beter te leren kennen. Dit kan helpen om bij toekomstige aanvragen beter beslagen ten ijs te komen. Het commissiewerk biedt goede netwerkmogelijkheden en het is leerzaam om andermans financieringsaanvragen te zien: wat zijn de nieuwste ontwikkelingen binnen de sociale en geesteswetenschappen? En: hoe bouwen collega-onderzoekers een aanvraag op, hoe presenteren zij hun informatie, wat overtuigt?

Wie komt in aanmerking?

Voor commissies komen senior onderzoekers in aanmerking; dat zijn gepromoveerde onderzoekers met tenminste enkele jaren aanvullende ervaring (hoogleraar, uhd). Een brede blik op sociaalwetenschappelijk en/of geesteswetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk. Bij de samenstelling van beoordelingscommissies wordt erop gelet dat de leden samen een goede spreiding over o.a. disciplines, universiteiten en mate van senioriteit laten zien.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd en gemotiveerd om tijdens een financieringsronde deel te nemen aan een beoordelingscommissie, dan kunt u zich hiervoor via onderstaand formulier beschikbaar stellen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariel Schweizer (m.schweizer@nwo.nl, +31 (0)70 344 09 39).

 

Lid worden van een beoordelingscommissie

Geslacht: *
Als u 'anders' kiest, dan graag universiteit vermelden in het veld Eventueel: aanvulling hier onder.
bijvoorbeeld Vrije competitie, Vernieuwingsimpuls, Promotieprogramma