Sociale en Geesteswetenschappen
NWO-onderdeel

Sociale en Geesteswetenschappen

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen stimuleert excellent onderzoek op het terrein van de sociale en geesteswetenschappen. Hiervoor zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar. De resultaten van het onderzoek komen niet alleen ten goede aan de wetenschap, maar ook aan maatschappelijke organisaties, de culturele sector en het bedrijfsleven.


Bestuur en organisatie

SGW heeft een domeinbestuur dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het beleid. Het domeinbestuur besluit over de toewijzing van financiële middelen. Leden zijn toonaangevende hoogleraren op het gebied van de sociale of geesteswetenschappen aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut, aangevuld met een maatschappelijk lid van buiten de wetenschap. De voorzitter maakt deel uit van de NWO-brede Raad van Bestuur. Dit bestuur is een collegiaal bestuur. Gezamenlijk vertegenwoordigen de leden de volle breedte van de wetenschap.

De leden van het SGW-domeinbestuur zijn:

 • Prof. dr. Anita Hardon, voorzitter, ook lid raad van bestuur NWO.
  In verband met haar sabbatical aan Stanford University zal prof. dr. Hans de Bruijn (TU Delft) van 1 januari tot 1 juni 2020  optreden als waarnemend voorzitter en waarnemer in de raad van bestuur van NWO.
 • Prof. dr. Sjef Barbiers (Universiteit Leiden)
 • Prof. dr. Marcus Düwell (Universiteit Utrecht)
 • Prof. dr. Pearl Dykstra (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Prof. dr. Harry Garretsen (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Prof. dr. Odile Heynders (Universiteit van Tilburg)
 • Prof. dr. Chantal Kemner (Universiteit Utrecht)
 • Dr. Jasmin Lange (Koninklijke Brill NV, maatschappelijk bestuurslid)
 • Prof. dr. Mathieu Segers (Universiteit Maastricht)

Het bureau van het SGW-domein voert het vastgestelde beleid uit en bereidt nieuw beleid voor op het terrein van de sociale en geesteswetenschappen. Het behandelt aanvragen voor financiering, beheert programma’s en projecten en ondersteunt NWO-stuurgroepen en -commissies bij het uitvoeren van hun taken. Directeur van het SGW-bureau is dr. Dirk-Jan den Boer.

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen bestaat sinds 1 januari 2017.