Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) houdt zich bezig met fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving. Onderzoek van het NSCR richt zich op drie complementaire thema's: Mobiliteit en spreiding van criminaliteit, De burger en het strafrechtelijk systeem, en Levensloop, criminaliteit en interventies.

Onderzoekers van het NSCR zoeken naar antwoorden op vragen als: Waarom plegen mensen criminele daden? Hoe kan criminaliteit voorkomen worden? Welke strafmaatregelen werken het beste? Op welke plaatsen zijn criminelen actief, en waarom juist daar? Onderzoek van het NSCR is longitudinaal en interdisciplinair en bevindt zich op het snijvlak van theorie, praktijk en beleid. Het instituut beschikt over unieke datasets, maakt gebruik van gegevens van politie en justitie en zorgt ervoor dat onderzoeksresultaten beschikbaar komen voor derden.

Waardevolle kennis voor de praktijk

Onderzoek van het NSCR draagt bij aan de grote kennisbehoefte naar meer inzicht in criminaliteit, de misdadiger en samenleving. Nieuwe kennis die de opsporing van daders verbetert, is bijvoorbeeld belangrijk voor de politie. Maar ook voor overheden en andere maatschappelijke organisaties is de kennis van het instituut zeer waardevol. Hulpverleners binnen de jeugdzorg geven bijvoorbeeld aan door onderzoek van het NSCR meer inzicht te krijgen in de levensloop van probleemjongeren en de effecten van eventuele interventies.

Geschiedenis

Het NSCR is opgericht in 1992 op initiatief van NWO en het Ministerie van Justitie. Het nationale onderzoeksinstituut startte als een samenwerkingsverband van deze twee organisaties en de Universiteit Leiden. In 2009 is de relatie met Leiden overgegaan in een intensieve samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Het NSCR heeft daarnaast samen met de VU het Amsterdam Law and Behavior Institute (A-Lab) opgezet.

Website

www.nscr.nl

Contact

De Boelelaan 1077a
1081 HV Amsterdam
Postbus 71304
1008 BH Amsterdam

tel: +31 (0)20 598 5239
e-mail: nscr@nscr.nl

Kwaliteit NWO-instituten

De NWO-instituten staan garant voor topkwaliteit in het wetenschappelijk onderzoek.