Evaluaties NWO-instituten

De NWO-instituten staan garant voor topkwaliteit in het wetenschappelijk onderzoek. Dit blijkt onder andere uit de 6-jaarlijkse toetsing door externe internationale evaluatiecommissies. Externe evaluaties zijn van grote waarde voor instituten en hun onderzoekers. Internationale experts uit het onderzoeksveld beoordelen wat er in de voorgaande jaren is gepresteerd. Zij doen tevens aanbevelingen voor het onderzoek van een instituut en zijn strategie en beleid.


Voor de instituutsevaluaties wordt al jarenlang het nationale Standaard Evaluatie Protocol (SEP) gehanteerd. Met ingang van 2015 geldt het Standaard Evaluatie Protocol 2015-2021. Wat is nieuw en wat is ongewijzigd in SEP 2015-2021?

Nieuw

 • Met behulp van een raamwerk output-indicatoren kan het instituut zelf de indicatoren bepalen waarmee het zijn output, het gebruik van die output, en vormen van erkenning voor die output beschrijft. Het InstitutenPlatform Kennisbenutting (IPKB) van NWO heeft indicatoren bepaald waarmee de instituten met name hun ‘societal relevance’ kunnen toelichten. (In bijlage D van het Standard Evaluatie Protocol 2015-2021 wordt verwezen naar de indicatoren).
 • Bij het zelfevaluatierapport hoort een kort ‘narrative’ waarmee het instituut de eigen maatschappelijke relevantie beschrijft.
 • Het aantal beoordelingscriteria is teruggebracht van vier naar drie. Dat zijn: ‘wetenschappelijke kwaliteit’, ‘maatschappelijke relevantie’ en ‘viability’ (toegerust zijn voor de toekomst, toekomstbestendigheid).
 • Er wordt aandacht besteed aan promotie-opleidingen en de wijze waarop een instituut wetenschappelijke integriteit waarborgt.
 • Met ingang van 1 september 2016 is diversiteit aan het SEP toegevoegd als een van de aanvullende aspecten waar de commissie advies over geeft.

Ongewijzigd

 • De voorbereiding van een instituutsevaluatie
 • De samenstelling van een internationale onafhankelijke evaluatiecommissie
 • De productie van een zelfevaluatierapport
 • De site visit
 • Het tot stand komen van het evaluatierapport

Werkgroep SEP

NWO vormt samen met KNAW en VSNU een werkgroep voor het monitoren en doorontwikkelen van het Standaard Evaluation Protocol. Daarnaast zijn enkele experts uit het veld bij de werkgroep aangesloten. De leden van de werkgroep zijn:

 • Kim Huijpen - VSNU
 • Jean Philippe de Jong - KNAW
 • Helga Varwijk - NWO
 • Leonie van Drooge - Rathenau instituut
 • Lieke van Fastenhout-Strating - Universiteit van Amsterdam
 • Meg van Bogaert - OANU

De werkgroep vervult de taak van landelijke platform- en adviesfunctie en zorgt voor kennisuitwisseling, voorlichting en communicatie over het SEP. Tevens is de werkgroep het loket voor verzoeken inzake het SEP voor externe partijen.


Instituutsevaluaties 2017

Panels van internationale experts hebben de negen NWO-instituten bezocht en beoordeeld op drie criteria:

 1. Wetenschappelijke kwaliteit
 2. Maatschappelijke relevantie
 3. Toekomstbestendigheid

De evaluatiecommissies konden scoren op een vierpuntsschaal: excellent/world-leading, zeer goed, goed en onvoldoende. Van de 27 beoordelingen waren er 19 'world leading' en 8 ‘zeer goed’.

De expertpanels waarderen het vernieuwende onderzoek, de mondiale positie en de nationale, facilitaire functie van de instituten. 

Download


Midterm-evaluaties in 2014

Doel van de midterm-evaluaties in 2014 is inzicht in de follow-up van de externe evaluaties in 2011 en een vooruitblik op toekomstige activiteiten van de NWO-instituten. De midterm-evaluaties zijn georganiseerd volgens een lichte, interne procedure.


Instituutsevaluaties 2011

Alle acht NWO-instituten - ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR, SRON, AMOLF, DIFFER en Nikhef - zijn door panels van internationale experts als excellent beoordeeld. Uit de evaluaties over de periode 2005-2010 spreekt grote waardering voor het baanbrekende onderzoek, voor de nationale functie en faciliteiten van de instituten en voor de mondiale toppositie binnen hun wetenschappelijke veld. Door de internationale panels is expliciet het belang van blijvende steun van NWO aan de afzonderlijke instituten benadrukt.

Conform het vernieuwde Standaard Evaluatie Protocol (SEP) is meer aandacht besteed aan de maatschappelijke relevantie van het onderzoek. Uit de evaluaties blijkt dat die relevantie evident is en dat de instituten bij uitstek een broedplaats zijn voor innovatie en nieuwe technologie.


Contact

Michiel van den Hout Michiel van den Hout (030) 600 12 26 m.vandenhout@nwo.nl