Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is het nationaal onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica. Met nieuwe inzichten dragen wiskunde en informatica bij aan oplossingen op uiteenlopende terreinen waaronder energie, gezondheidszorg, klimaat, communicatie, mobiliteit en veiligheid. Daarnaast is het CWI een kweekvijver voor toponderzoekers en jong talent waarbij de overdracht van nieuwe ideeën en expertise centraal staan.

In nationale en Europese projecten werkt het CWI regelmatig samen met bedrijven en publieke instellingen. Het instituut heeft een sterke internationale positie en kent een lange traditie van toponderzoek dat zowel fundamenteel van aard als maatschappelijk relevant is.

Het instituut bouwde de eerste Nederlandse computer, berekende de dijkhoogtes voor de Deltawerken en sloot Europa aan op het internet. Het CWI ontwikkelde algoritmen voor toepassing op het Nederlandse spoorwegsysteem en driedimensionale technieken om tumoren te kunnen detecteren. Ook de door Google gebruikte populaire taal Python werd uitgevonden op het CWI. Sinds de oprichting zijn uit het CWI 21 spin-off bedrijven voortgekomen.

Geschiedenis

In 1946 werd het CWI opgericht onder de naam Mathematisch Centrum. In 1983 is de naam veranderd in Centrum voor Wiskunde en Informatica, afgekort CWI. Tegenwoordig is de officiële naam Centrum Wiskunde & Informatica.

Website

www.cwi.nl

Contact

Science Park 123
1098 XG Amsterdam

tel: +31 (20) 592 93 33