NWO-I, Institutenorganisatie van NWO
NWO-onderdeel

NWO-I, Institutenorganisatie van NWO

Over NWO-I

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, heet voluit de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten en is een zelfstandige stichting behorende bij NWO. NWO-I beheert negen nationale onderzoeksinstituten: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON.

NWO-I is werkgever voor de ruim 1.900 medewerkers van de negen instituten, het bureau NWO-I en de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW). De NWO-instituten vervullen nationale en internationale rollen. NWO-instituten zijn nationaal expertisecentrum; kraamkamer voor wetenschappelijke vernieuwing; kweekvijver voor talent; verbinder in nationaal en internationaal onderzoek; of ontwikkelaar, beheerder en enabler van grote infrastructuur of grote datasets.

Het onderzoek aan de NWO-instituten is gedreven door nieuwsgierigheid en maatschappelijke uitdagingen. Wetenschappelijke en maatschappelijke vragen die van nationaal strategisch belang zijn, vereisen onderzoek met langjarig commitment en bundeling van multidisciplinaire expertise en faciliteiten. Door dat onderzoek grensverleggend, integer en excellent uit te voeren, toegankelijk te maken en uit te dragen, realiseren NWO-instituten kennis en oplossingen met wetenschappelijke en maatschappelijke impact.

Relatie met NWO

NWO-I maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. NWO bevordert wetenschappelijk onderzoek met wetenschappelijke en maatschappelijke impact.

Organisatieonderdelen NWO-I

De volgende organisatieonderdelen maken deel uit van NWO-I:

Negen NWO-instituten

  • AMOLF, Physics of functional complex matter
  • ARCNL, Advanced Research Center for Nanolithography
  • ASTRON, Netherlands Institute for Radio Astronomy
  • CWI, Centrum Wiskunde & Informatica
  • DIFFER, Dutch Institute for Fundamental Energy Research
  • Nikhef, Nationaal instituut voor subatomaire fysica
  • NIOZ, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
  • NSCR, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
  • SRON, Netherlands Institute for Space Research

Bureau NWO-I
Het bureau NWO-I in Utrecht ondersteunt de NWO-instituten en de BUW met beleid & strategie, personeelszaken, financiële administratie en communicatie. Bureau NWO-I verbindt de BUW en de NWO-instituten met de domeinorganisatie van NWO.

Universitaire werkgroepen (BUW)
Ruim 200 universitaire werkgroepen uit de BUW (Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen) maken deel uit van NWO-I. Binnen de werkgroepen vindt natuurkundig onderzoek plaats aan de onderstaande Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen, totdat de lopende voormalige FOM-projecten allemaal zijn afgerond.

Organogram

Op de NWO-I-website website vindt u een organogram van NWO en NWO-I. 

Historie

Op 1 januari 2017 is de voormalige Stichting FOM omgevormd tot NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO. Samen met andere NWO-onderdelen is FOM omgevormd tot een nieuwe organisatie. Het FOM-bureau is in drie delen gesplitst: een deel (granting) ging naar het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), een deel naar het onderdeel Bedrijfsvoering van het nieuwe NWO, en het deel dat de voormalige FOM-instituten (AMOLF, ARCNL, DIFFER en Nikhef) en de universitaire werkgroepen (BUW) ondersteunde, is omgevormd tot het bureau van NWO-I. De NWO-instituten ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON zijn op 1 januari 2018 met deze institutenorganisatie gefuseerd.

Personeelsinformatie en vacatures

Alle personeelsinformatie en (de link naar) vacatures voor de negen NWO-instituten, bureau NWO-I en de universitaire werkgroepen (BUW) zijn te vinden op de NWO-I-website.

Evaluaties

Kwaliteit NWO-instituten: Standaard Evaluatie Protocol (SEP)
Iedere zes jaar beoordeelt een panel van onafhankelijke internationale experts de NWO-instituten volgens het zogeheten Standaard evaluatie Protocol (SEP). Dat is opgesteld door NWO, KNAW en universiteiten en geeft richtlijnen voor het evalueren van onderzoek en onderzoeksbeleid. De evaluaties zijn tot stand gekomen op basis van een zelfevaluatierapport van het instituut, een voorbereiding van de evaluatiecommissie en een meerdaags locatiebezoek. Meer informatie

Portfolio-evaluatie van onderzoeksinstituten van NWO en KNAW
Een onafhankelijke commissie kijkt in een portfolio-evaluatie naar de rol van de instituten van NWO en KNAW in het nationale kennislandschap. Centraal staat de vraag of de instituten goed toegerust zijn op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen. In 2016 is hiertoe een nulmeting uitgevoerd, gevolgd door de evaluatie van het institutenportfolio van NWO en KNAW in 2018. Meer informatie
 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de NWO-I-website.