NWO-I, Institutenorganisatie van NWO
NWO-onderdeel

NWO-I, Institutenorganisatie van NWO

Sinds 1 januari 2017 is de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) omgevormd tot de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I). NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, werkt nauw samen met de NWO-domeinen en omvat de voormalige FOM-instituten ARCNL, AMOLF, DIFFER en Nikhef en de ruim 200 universitaire werkgroepen van de voormalige FOM-projecten.

Op 1 januari 2018 zijn de andere NWO-instituten gefuseerd met NWO-I: ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON. Het bureau van NWO-I ondersteunt alle instituten.

Organisatiestructuur NWO-I

De Stichting NWO-I bestaat sinds 1 januari 2018 uit:

  • De NWO-instituten AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON.
  • Bureau NWO-I in Utrecht, van waaruit de ondersteunende diensten aan de instituten worden geco√∂rdineerd.

Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van NWO-I als geheel. De directeur van het bureau NWO-I is secretaris van het stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur vormt een personele unie met de raad van bestuur van NWO.

De NWO-instituten

De instituten ontvangen gezamenlijk van NWO een basisfinanciering van ongeveer 80 miljoen euro per jaar. Daarnaast verwerven ze middelen in nationale en internationale competities en via partnerships.


Evaluaties

Kwaliteit NWO-instituten | Standaard Evaluatie Protocol (SEP)

Iedere zes jaar beoordeelt een panel van onafhankelijke internationale experts de NWO-instituten volgens het zogeheten Standaard Evaluation Protocol (SEP). Dat is opgesteld door NWO, KNAW en universiteiten en geeft richtlijnen voor het evalueren van onderzoek en onderzoeksbeleid. De evaluaties zijn tot stand gekomen op basis van een zelfevaluatierapport van het instituut, een voorbereiding van de evaluatiecommissie en een meerdaags locatiebezoek.

Portfolio-evaluatie van onderzoeksinstituten van NWO en KNAW

Een onafhankelijke commissie kijkt in een portfolio-evaluatie naar de rol van de instituten van NWO en KNAW in het nationale kennislandschap. Centraal staat de vraag of de instituten goed toegerust zijn op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen. In 2016 is hiertoe een nulmeting uitgevoerd, gevolgd door de evaluatie van het institutenportfolio van NWO en KNAW in 2018.


Personeelsinformatie en vacatures

Alle personeelsinformatie en vacatures voor AMOLF, ARCNL, DIFFER, Nikhef en de universitaire werkgroepen zijn te vinden op de NWO-I-website. Vacatures bij de NWO-instituten ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON zijn op hun eigen website te vinden.

 

Meer informatie