Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
NWO-onderdeel

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek door hogescholen. Voor hogescholen is dit de basis voor een volwaardige tweede geldstroom voor praktijkgericht onderzoek. Onderzoek dat wordt gedaan in samenwerking met bedrijfsleven en publieke sector en cruciaal is voor de taak van hogescholen om nieuwe kennis te creëren en te verspreiden, voor het onderwijs en de beroepspraktijk.

Op 15 april 2013 werd het Convenant Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA ondertekend. Met dit convenant richtten OCW, NWO en de partners in de Stichting Innovatie Alliantie een regieorgaan op dat het praktijkgericht onderzoek van hogescholen financiert en stimuleert. Het regieorgaan heeft een plaats binnen NWO. Voor de hogescholen is dit de basis voor een volwaardige tweede geldstroom voor praktijkgericht onderzoek. Onderzoek dat cruciaal is voor hun taak om nieuwe kennis te creëren en te verspreiden, in de beroepspraktijk en voor die praktijk. 

Versterking onderzoek

Hbo-onderzoeksgelden maken vanaf 2014 onderdeel uit van de NWO-begroting. Het regieorgaan neemt per 1 januari 2014 de uitvoering van de RAAK-regeling over van de Stichting Innovatie Alliantie. Aansluiting bij het NWO-systeem van financiering zorgt voor continuïteit in het verhogen van de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek. Het regieorgaan initieert daarnaast activiteiten gericht op de verdere ontwikkeling van het onderzoek van hogescholen en de doorwerking hiervan naar onderwijs en praktijk. Zo draagt het bij aan versterking van de kennisketen, die loopt van fundamenteel onderzoek tot aan innovatie in de beroepspraktijk. De nauwe verwevenheid van het praktijkgerichte onderzoek met het mkb betekent voor NWO een verbreding en intensivering van de contacten met bedrijven en publieke instellingen die een belangrijke motor zijn voor innovatie in Nederland.

Voor middelgrote en kleine bedrijven en organisaties in de publieke sector is praktijkgericht onderzoek vaak de enige schakel met de kennissector. Zij zijn voor hun innovaties doorgaans afhankelijk van onderzoek aan hogescholen. Voor studenten biedt praktijkgericht onderzoek een extra uitdaging tijdens hun studie. Het verhoogt de onderwijskwaliteit en leert een onderzoekende houding aan, waar de bedrijven waar zij later gaan werken, weer profijt van hebben. Docenten in het hbo varen er ook wel bij: via lectoraten houden zij hun kennis actueel en doen zij onderzoeksvaardigheden op.

Drs. Richard Slotman is directeur van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Website

www.regieorgaan-sia.nl

Contact

  • Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
  • Van Vollenhovenlaan 661, Utrecht
  • tel: +31 (0)30 600 13 80