Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie (NIHC)
NWO-onderdeel

Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie (NIHC)

Het NIHC is in het leven geroepen om hersen- en cognitiewetenschappen als een geïntegreerd vakgebied in Nederland te verankeren. Door onderlinge samenwerking slaat het NIHC een brug tussen wetenschappelijke disciplines, en tussen fundamentele wetenschap en praktijk. Het NIHC brengt wetenschappelijke en maatschappelijke partners bij elkaar. Binnen dit onderzoeksverband doen taalwetenschappers, ICT-wetenschappers, psychiaters, neurologen, biologen, psychologen en pedagogen gezamenlijk onderzoek naar de hersenen en hun invloed op menselijk gedrag en de maatschappij.

Het NIHC ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe strategische of toegepaste onderzoeksprogramma's in binnen- en buitenland. Het doel is om samenwerking tot stand te brengen tussen topwetenschappers onderling en met partners uit maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven.

Onderwerpen van onderzoek zijn onder andere het verbeteren van leermotivatie en schoolprestaties, preventie en beheersing van antisociaal gedrag, het beter beslissen in stressvolle situaties en het herstelproces van patiënten na hersenletsel.

Onafhankelijk

Het NIHC is een onafhankelijk regieorgaan dat financiële steun ontvangt van NWO, samen met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid en Justitie en Defensie. Het NIHC opereert onder supervisie van een Raad van Toezicht. Het secretariaat van NIHC is ondergebracht bij NWO-Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Aanleiding oprichting NIHC

In 2009 kende het toenmalige kabinet 20 mln euro toe aan het Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie voor onderzoek naar hersenen en cognitie.

Het NIHC kreeg als doelstelling een krachtige nationale regie te voeren binnen het onderzoek naar hersenen en cognitie door fundamenteel en toegepast neurowetenschappelijk onderzoek en cognitieonderzoek te integreren.

Partners

Het NIHC vertegenwoordigt nationale en internationale onderzoekspartners, maar ook sociale partners uit het onderwijs, de gezondheidssector, het justitiële werkveld, de industrie en het MKB.

Website

www.hersenenencognitie.nl

Contact

Laan van Nieuw Oost-Indië 300 Gebouw Java
2593 CE Den Haag
Postbus 93461
2509 AA Den Haag

tel: +31 (0)70 344 09 33
e-mail: info@hersenenencognitie.nlPublicaties

Alle publicaties voorNationaal Initiatief Hersenen & Cognitie