Netherlands eScience Center
NWO-onderdeel

Netherlands eScience Center

Het Netherlands eScience Center (hierna: eScience Center) ondersteunt en versterkt multidisciplinair en data-intensief wetenschappelijk onderzoek waarin effectief en innovatief ICT wordt gebruikt. Om dit bereiken werkt het eScience Center als een netwerkorganisatie. Het helpt zo om grootschalige data-analyse over de grenzen van wetenschapsgebieden heen mogelijk te maken.

eScience is de gangbare naam voor data-intensief wetenschappelijk onderzoek dat met behulp van ICT wordt uitgevoerd. eScience is een stroomversnelling nu er steeds meer grote hoeveelheden data beschikbaar komen, in alle wetenschapsgebieden. Bijvoorbeeld:

  • gegevens die wereldwijd door weerstations worden verzameld;
  • gegevens die radiotelescopen verzamelen uit het heelal;
  • verzamelde data bij onderzoek naar moleculen, genen of hersenstructuren;
  • gedigitaliseerde krantenartikelen, boeken, radioverslagen en films.

Om zulke omvangrijke datasets te onderzoeken zijn nieuwe ICT-technieken en multidisciplinaire onderzoekopzetten nodig. Daarvoor is eScience opgericht.

Doelen

Het eScience Center heeft als doelen:

  • stimuleren van creatief, door data gedreven onderzoek dat de afzonderlijke wetenschapsgebieden overstijgt;
  • ontwikkelen van ICT die data-intensief wetenschappelijk onderzoek mogelijk maakt;
  • bevorderen van samenwerking tussen onderzoekers uit verschillende wetenschapsgebieden.

Nieuw:


Samenwerking

Het eScience Center werkt nauw samen met universitaire instituten en NWO-onderdelen als het CWI, SURF en SURFnet, met partijen als NBIC en SARA, en met commerciële aanbieders van technologie.

Oprichting

Het eScience Center is in 2011 opgericht door NWO en SURF. NWO en SURF investeren gezamenlijk zes miljoen euro per jaar in het eScience Center.

Website

 http://esciencecenter.nl

Contact

Netherlands eScience Center
Science Park 140 (Matrix I)
1098 XG Amsterdam
tel: +31 (0)20 460 47 70
info@esciencecenter.nl