Vernieuwsimpuls (Veni, Vidi, Vici)

 • Waarom gaat 50% van de Veni- aanvragen door naar referenten?
  MaGW ontvangt de laatste jaren zo’n 300 Veni onderzoeksaanvragen. Logistiek gezien is het lastig uitvoerbaar om voor alle aanvragen referenten te zoeken, een interviewselectie te houden en de aanvragen te laten beoordelen in enkele maanden tijd. Vroeger werd 25% van de ontvangen Veni- onderzoeksvoorstellen - na een voorselectie - doorgezonden aan referenten ter beoordeling. De voorselectie houdt in dat ervaren wetenschappers uit de beoordelingscommissies van de vier disciplinegroepen elk een aantal aanvragen ter beoordeling doornemen. Op basis daarvan wordt een rankschikking gemaakt van de aanvragen die geschikt zijn om voor te leggen aan de externe adviseurs (referenten). De bovenste 25% van de ranglijst werd doorgestuurd aan referenten; de onderste 75% van de aanvragen viel af en werd niet beoordeeld door referenten. Om helderder te maken wat de kwaliteit is van de ingediende voorstellen, stuurt MaGW voortaan tweemaal zoveel (50%) voorstellen door aan de referenten.
 • Hoe zorg ik dat mijn onderzoeksvoorstel duidelijk is voor de gehele Vici-brede beoordelingscommissie?
  De Vici-brede beoordelingscommissie bestaat uit ervaren wetenschappers, afkomstig van zowel MaGW-wetenschapsdisciplines als van disciplines uit andere wetenschapsgebieden. Een aantal wetenschappers uit de commissie zal dus inhoudelijk niets of weinig afweten van het wetenschapsterrein van het door u ingediende onderzoeksvoorstel. Het is daarom belangrijk dat de aanvrager stap voor stap de aanpak die hij of zij voorstelt verduidelijkt. De onderzoeker kan bijvoorbeeld zo concreet mogelijk omschrijven van welke methode(n) van onderzoek hij of zij gebruik wil maken en waarom deze aanpak gelegitimeerd is.
 • Als mijn onderzoeksvoorstel aansluit op één van de topsectoren, heb ik dan meer kans dat mijn voorstel gefinancierd wordt?
  Nee. De kwaliteit van het onderzoeksvoorstel en de kandidaat, en het plan voor kennisbenutting staan centraal in de beoordeling van aanvragen binnen de Vernieuwingsimpuls. Of het onderzoeksvoorstel wel of niet aansluit op de topsectoren is niet relevant voor de beoordeling.
 • Waar kan ik meer informatie vinden over de Vernieuwingsimpuls?
  Meer informatie over de Vernieuwingsimpuls kunt u vinden op de Financieringspagina, de Programmapagina en in het document Veelgestelde vragen. Voor een overzicht van de beleidsmedewerkers waarmee u contact kunt opnemen bij vragen over de Vernieuwingsimpuls, kunt u de Contactpagina raadplegen.