Wetenschapsterrein Maatschappij en Gedragswetenschappen

Maatschappij- en gedragswetenschappelijk onderzoek levert een bijdrage aan het beantwoorden van uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken en is onmisbaar voor het verwerven van inzicht in de samenleving en het gedrag van groepen en individuen.

Bijvoorbeeld: hoe houden we steeds grotere steden leefbaar, bereikbaar en vitaal? Wat is de invloed van vergrijzing op het onderwijs? Welke rol speelt cognitie bij het eetgedrag van mensen met overgewicht?

Het wetenschapsterrein Maatschappij- en Gedragswetenschappen, onderdeel van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen, omvat vier hoofdgroepen van disciplines:

  • Economie en bedrijfskunde
  • Gedrag en onderwijs
  • Recht en bestuur
  • Sociale wetenschappen

In deze vier hoofdgroepen zijn meer dan 15 wetenschapsdisciplines ondergebracht.

Regieorganen

Maatschappij- en Gedragswetenschappen huisvest twee regieorganen:

  • Het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC) bundelt de krachten op het gebied van fundamenteel en toegepast neurowetenschappelijk onderzoek en cognitieonderzoek.
  • Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is ingesteld om de afstand tussen wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs en de praktijk van het onderwijs te verkleinen. Het NRO gaat de versnippering van middelen voor onderwijsonderzoek tegen en zorgt voor een samenhangende meerjarige programmering van wetenschappelijk onderwijsonderzoek.

Financieringsinstrumenten

Alle financieringsinstrumenten van Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma's

Alle programma's voor Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Sociale Infrastructuur Agenda

Publicaties

Sociale Infrastructuur Agenda
De Sociale Infrastructuur Agenda behandelt prangende vragen op het terrein van human capital, sociale zekerheid, slimme sturing, duurzaamheid, veiligheid en maatschappelijk verantwoord innoveren. Het onderzoeken van deze complexe maatschappelijke systemen gebeurt vanuit meerdere perspectieven en wetenschapsdisciplines. Op die manier levert de Agenda een bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke opgaven die voor alle individuele topsectoren relevant zijn.