Psychische Vermoeidheid in de Arbeidssituatie

In 1995 was het NWO onderzoeksprogramma Psychische Vermoeidheid in de Arbeidssituatie (PVA) opgezet. Universitaire onderzoekers, TNO Arbeid, het bedrijfsleven, en vakbonden participeerden daarin. Er zijn tot 2007 50 projecten door NWO gefinancierd waarvan 27 aio projecten, 7 postdocprojecten, 4 Secundaire Analyse projecten, en 12 overige projecten.

De doelstelling van het PVA-programma was tweeledig.

  1. Genereren van wetenschappelijke kennis over: acute en langdurige psychische vermoeidheid bij arbeid; ontstaan, signalering en preventie; gevolgen voor functioneren
  2. Professionals in de praktijk ondersteunen.

In het PVA-programma werd onderzoek uitgevoerd op vier (deel)gebieden:

  • Acute psychische vermoeidheid in relatie met arbeid;
  • Langdurige psychische vermoeidheid in relatie met arbeid;
  • Diagnostiek, behandeling en begeleiding gericht op het behoud of herstel van arbeidsvermogen, in relatie met psychische vermoeidheid
  • Psychische vermoeidheid, chronische zieken en arbeid

Onderzoek naar psychische vermoeidheid vindt nu onder meer plaats binnen onderzoeksprogramma’s van het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC, www.hersenenencognitie.nl).

Meer informatie

Secretariaat NWO-MaGW
tel: +31 (0)70 344 09 44
e-mail: infomagw@nwo.nl