GaMON: Gamma-onderzoek Milieu, Omgeving, Natuur

Gamma-onderzoek milieu, omgeving, natuur (GaMON) was een onderzoeksprogramma over duurzame ontwikkeling. Het programma GaMON was gericht op het beschrijven, verklaren en beheersen van maatschappelijke problemen op het gebied van landschap, leefomgeving, natuur en milieu. Dit voorzover die problemen in verband staan met menselijke activiteiten en gedragingen.

In de periode 2003-2010 zijn acht onderzoeksprogramma’s uitgevoerd. GaMON was vooral gericht op sociologen, psychologen, bestuurskundigen en rechtswetenschappers, zo nodig versterkt door technologen en bèta-wetenschappers.

GaMON werd ontworpen om:

 • maatschappij- en gedragswetenschappelijk (MaGW) onderzoek te stimuleren en beter te betrekken op beleidsvraagstukken inzake landschap, leefomgeving, natuur en milieu;
 • toegepast MaG-wetenschappelijk onderzoek beter in te bedden in het reguliere MaG-wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan universiteiten en verwante instellingen;
 • vorm te geven aan een effectieve communicatie en samenwerking tussen onderzoekers en beleidsmakers inzake vraagstukken omtrent milieu, omgeving en natuur.

Het GaMON-programma ging uit van drie maatschappij- en gedragswetenschappelijke vraagpunten, in relatie tot vijf inhoudelijke beleidsthema's. De drie vraagpunten waren:

 • probleembesef en maatschappelijke oorzaken;
 • sociale welzijns- en gedragseffecten;
 • stuurbaarheid van probleemsituaties.

De vijf beleidsthema's waren:

 • landschap en natuur;
 • woon- en leefomgeving (luchtverontreiniging, geluid en externe veiligheid);
 • integraal waterbeheer;
 • huishoudelijke consumptie
 • personenmobiliteit en verkeer.

Onderzoek op het gebied van landschap, leefomgeving en milieu vindt nu onder meer plaats binnen verschillende onderzoeksprogramma’s van het onderzoeksthema Verbinden van Duurzame Steden (www.verdus.nl).

Op 7 april 2010 werden de NWO-programma's Gamma-onderzoek Milieu, Omgeving, Natuur (GaMON) en Vulnerability, Adaptation and Mitigation (VAM) met een conferentie in Den Haag afgesloten. Ter gelegenheid hiervan verscheen ook een boekje met onderzoeksresultaten en visies op de relatie tussen onderzoek en beleid, zoals verwoord door zestien betrokken wetenschappers en beleidsmakers. Voor geïnteresseerden is dit boekje te downloaden of te bestellen.

Contactpersoon

Dhr. drs. H.W. Waaijers (beleidsmedewerker)
tel.:+31 (0)70 344 09 13
e-mail: h.waaijers@nwo.nl