Programma's NWO-HCG

Food, Cognition and Behaviour

In het programma Food, Cognition and Behaviour wordt onderzoek gefinancierd naar de interacties tussen voeding en de mens: over gezonde keuzes en gezond eetgedrag, en over de effecten van voeding op cognitieve gezondheid.


Light, Cognition, Behaviour and Health

Is lichttherapie een adequaat middel tegen depressie tijdens de zwangerschap? Hoe kun je de kwaliteit van leven van Parkinsonpatiënten verbeteren? Dit zijn enkele onderzoeksvragen die beantwoord zullen worden binnen het NWO-onderzoeksprogramma Light, Cognition, Behaviour and Health. Het programma richt zich op onderzoek naar gezondheid en ontwikkeling, resulterend in de toepassing van licht om het functioneren van brein, cognitie, gedrag en stemming te beïnvloeden.


CAS-NWO Future of Brain Research

In het CAS-NWO-programma Joint Research Projects: The Future of Brain and Cognition zijn vier projecten gehonoreerd. De Chinees-Nederlandse onderzoeksteams gaan onder leiding van twee excellente onderzoekers uit beide landen aan de slag met innovatief onderzoek naar de relatie tussen het brein en cognitie. In het totaal is € 1,5 miljoen euro voor het onderzoek beschikbaar.


Human Capital-programma's

Hoe kan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeterd worden? Op welke manier kunnen bedrijven doeltreffend omgaan met hun menselijk kapitaal? Welke 21e-eeuwse vaardigheden zijn van belang voor kinderen en hoe kunnen deze het beste aangeleerd worden? En hoe kunnen serious games ingezet worden bij de verwerving van nieuwe professionele vaardigheden? Welke achterliggende neurocognitieve leerprincipes en neurofysiologische effecten spelen daarbij een rol?


Healthy Lifestyle Innovaties/Data2Person

De mogelijkheden om op het gebied van gezondheid op grote schaal data van verschillende aard te verzamelen en te gebruiken zijn sterk toegenomen. Big Data & Gezondheid richt zich op het benutten van data van verschillende aard en uit verschillende bronnen om te komen tot de beste, op het individu toegesneden, leefstijladviezen, preventie, diagnostiek en behandeling. Een interessante en zeer wezenlijke vraag is daarbij welke presentatie en interactie van data werkt goed (effectief leidend tot blijvende gedragsverandering) en bij wie? Onderliggend is dan natuurlijk ook de waarom vraag. Beter inzicht in gedragsmechanismen, individuele verschillen, veranderlijkheid en adaptatie in gedrag, zijn juist in combinatie met het big data-onderzoek en de medische praktijk en gezondheidskennis van uitzonderlijke waarde. Het oogmerk (missie) is de ultieme mogelijkheid tot hulp bij zelfmanagement en samen-management van een gezonde leefstijl op basis van eigen leefstijl en gezondheidsparameters en dat voor iedereen.


NEURON

NEURON is een Europees netwerk voor hersenonderzoek. De focus van deze call ligt op onderzoek naar de mentale gezondheid en mentale stoornissen, zoals stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychotische stoornissen, autisme-spectrumstoornissen en verslavingsproblematiek. Onderzoeksvoorstellen worden bij het call secretariaat van NEURON ingediend door consortia van Europese onderzoekers, waarbij NWO en de Hersenstichting de Nederlandse financiering verzorgen.


FLAG-ERA

In februari 2013 zijn twee Future and Emerging Technology (FET)-Flagships geselecteerd door de Europese Commissie (EC), namelijk Graphene en Human Brain Project (HBP), beide met een looptijd van 10 jaar en een beoogd budget van 1 miljard euro.