Afgeronde programma's NIHC

Hersenen & Cognitie – maatschappelijke innovatie in gezondheidszorg, educatie en veiligheid (HCMI)

Het doel van het programma Hersenen & Cognitie – maatschappelijke innovatie in gezondheidszorg, educatie en veiligheid was het bevorderen van onderzoek dat is gericht op maatschappelijke innovatie binnen de gezondheidszorg, onderwijs en sociale veiligheid. Lees meer in de eindevaluatie van het programma.


Brain and Cognition: an Integrated Approach (BCIA)

Fundamenteel onderzoek financieren dat uiteenlopende disciplines binnen het hersen- en cognitieonderzoek samenbrengt. Dat was het doel van het programma Brain and Cognition: an Integrated Approach (BCIA). Met de geïntegreerde benadering binnen het programma kwamen brede netwerken tot stand, konden jonge onderzoekers interdisciplinair te werk gaan en ontstonden er nieuwe inzichten. Lees meer in de eindevaluatie van het programma.


Jeugd en Gezin

Het programma Jeugd en Gezin richtte zich op onderzoek naar de ontwikkeling van de jeugd en de invloed van de sociale context (familie, vrienden, school, verenigingen e.d.) op deze ontwikkeling. In het programma werden vier onderzoekslijnen en drie specifieke thema's onderscheiden.