NWO Hersenen, Cognitie, Gedrag (NWO-HCG)
NWO-onderdeel

NWO Hersenen, Cognitie, Gedrag (NWO-HCG)

Het onderwerp Hersenen, Cognitie, Gedrag heeft een structurele plek binnen het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen. Hierin wordt samengewerkt met de twee andere NWO-domeinen, ZonMw, de nationale regieorganen Onderwijsonderzoek (NRO) en Praktijkgericht Onderzoek (Regieorgaan SIA) en het veld om gezamenlijk verder te bouwen aan excellentie en samenhang in het hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek en aan het bevorderen van impact en kennisbenutting op dit gebied.

Contact

Rob Heinsbroek (coördinator NWO Hersenen, Cognitie, Gedrag)

Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag
Postbus 93461
2509 AA Den Haag

tel: +31 (0)70 3440901
e-mail: hcg@nwo.nl

Mist u bepaalde informatie over dit onderwerp op deze website? We horen het graag via hcg@nwo.nl