Organisatie

Gebiedsbestuur NWO Geesteswetenschappen

Het bestuur van het wetenschapsgebied NWO Geesteswetenschappen is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van NWO Geesteswetenschappen en besluit over de toewijzing van financiële middelen. Het bestuur bestaat uit hoogleraren op het terrein van de geesteswetenschappen die een leidinggevende positie hebben aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut, aangevuld met twee maatschappelijke leden van buiten de wetenschap.

Samenstelling gebiedsbestuur

 • Prof. dr. M.R. (Maarten) Prak, Universiteit Utrecht (voorzitter)
 • Mw. prof. dr. J.P.M. (Paula) Fikkert, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. dr. R.R. (Ruard) Ganzevoort, VU Amsterdam 
 • Prof. dr. A.W.M. (Anthonie) Meijers, Technische Universiteit Eindhoven
 • Drs. H. (Herman) Pabbruwe, Uitgeverij Brill
 • Dr. C.B. (Cas) Smithuijsen, Boekmanstichting
 • Mw. prof. dr. A. (Anthonya) Visser, Universiteit Leiden

Bureau NWO Geesteswetenschappen

Het bureau van NWO Geesteswetenschappen draagt zorg voor de behandeling van aanvragen voor financiering en voor de uitvoering van het beleid dat door het bestuur van NWO Geesteswetenschappen is vastgesteld.


Directie NWO Geesteswetenschappen

Annemarie Bos Directeur NWO Geesteswetenschappen
tel: +31 (0)70 349 45 87 
e-mail: a.bos@nwo.nl

Jan Nap
Plaatsvervangend directeur NWO Geesteswetenschappen
tel: 070 344 06 92
e-mail: j.nap@nwo.nl

Beoordelingscommissies, programmacommissies en Wetenschappelijk Adviescollege

Binnen de 'vrije' (niet-thematische) financieringsinstrumenten zijn beoordelingscommissies ingericht, die onderzoeksaanvragen beoordelen en het bestuur van NWO Geesteswetenschappen adviseren over het financieren van onderzoeksprojecten. De beoordelingscommissies bestaan uit onderzoekers.

Voor de uitvoering van thematische programma's stelt het bestuur programmacommissies in.

De programmacommissies dragen de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor een programma en adviseren over het financieren van onderzoeksprojecten. Voor programma's die volledig gefinancierd worden door NWO Geesteswetenschappen, neemt het bestuur hierover de uiteindelijke beslissing. Voor programma's met verschillende financiers wordt hierover besloten door een stuurgroep van vertegenwoordigers van deze financiers.

Het Wetenschappelijk Adviescollege tenslotte adviseert over subsidieverlening en beoordeelt de voortgang van onderzoeksprojecten.

Samenstelling Wetenschappelijk Adviescollege 2015-2016

(expertises van de leden vermeld op hoofdlijnen)

 • Mw. prof. dr. J.H. Blok, Universiteit Utrecht (Geschiedenis)
 • Dhr. prof. dr. P.P.G. Boersma, Universiteit van Amsterdam (Taalwetenschap)
 • Dhr. prof. dr. G.J. Boter, Vrije Universiteit Amsterdam (Klassieke taal- en letterkunde)
 • Dhr. prof. dr. G.J.L.M. Burgers, Vrije Universiteit Amsterdam (Archeologie)
 • Dhr. prof. dr. D.G.B.J. Dieks, Universiteit Utrecht (Filosofie) (tot 1 augustus 2015)
 • Mw. dr. M.A.C. de Haardt, Universiteit van Tilburg (Theologie)
 • Mw. prof. dr. M. Huijer, Erasmus Universiteit Rotterdam (Ethiek)
 • Dhr. prof. dr. J.Th. Leerssen, Universiteit van Amsterdam (Letteren)
 • Mw.. pof. dr. A.S. Lehmann, Rijksuniversiteit Groningen (Kunstgeschiedenis)
 • Mw. prof. dr. C.C. Levelt, Universiteit Leiden (Eerste-taalverwerving, fonologie)
 • Dhr. prof. dr. C.H. Lüthy, Radboud Universiteit Nijmegen (Filosofie)
 • Dhr. prof.dr. L.A.C.J. Lucassen, Universiteit Leiden (Geschiedenis)
 • Mw. prof. dr. A.J.M. Peijnenburg, Rijksuniversiteit Groningen (Filosofie)
 • Mw. prof. dr. P.P.R.W. Pisters, Universiteit van Amsterdam (Media, tv-cultuur, film)
 • Mw. prof. dr. C.H Santing, Rijksuniversiteit Groningen (Geschiedenis)
 • Mw. prof. dr. P.M. Sijpesteijn, Universiteit Leiden (Area Studies)
 • Mw. prof. dr. H.E. de Swart, Universiteit Utrecht (Taalwetenschap)