Impact Assessment Geesteswetenschappen

Speerpunt van beleid

Voor NWO Geesteswetenschappen is kennisbenutting een van de speerpunten in het beleid. De invulling die NWO Geesteswetenschappen geeft aan het kennisbenuttingsbeleid sluit aan bij de 'Impact Assessment' die in opdracht van het bestuur van NWO Geesteswetenschappen is uitgevoerd door Research voor Beleid. In dit onderzoek uit 2009 is een voor de geesteswetenschappen bruikbare methodiek ontwikkeld om de impact van geesteswetenschappelijk onderzoek te bepalen.