Essay Bas Haring

Bas Haring, filosoof en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden, schreef in opdracht van NWO Geesteswetenschappen het essay 'Kunstgebitten, machines en stof'. Over onorthodoxe uitingen van wetenschap. Met onconventionele voorbeelden wil hij wetenschappers aanmoedigen om af en toe eens andere vormen te kiezen om wetenschappelijke kennis te verspreiden en te delen. De voorbeelden lopen uiteen van kunst-kunstgebitten van tandheelkundige Guus Flögel tot soaps en billboards van ethici Inez de Beaufort en Floris van den Berg.

Bas Haring. Credits: Heidi de Gier

In het essay komen de onderzoekers zelf aan het woord. Waarom zijn ze aan het project begonnen? Heeft het gebracht wat ze ervan hoopten? Hoe verhoudt het zich tot hun reguliere wetenschappelijke werk? Hebben ze tips voor andere wetenschappers? En vinden ze dat academici aangemoedigd moeten worden om af en toe voor een iets andere vorm te kiezen?

Het essay is een initiatief van NWO Geesteswetenschappen, maar aan te bevelen voor iedereen die zich interesseert voor vernieuwende manieren om wetenschap te beoefenen.