Strategie wetenschapsterrein Exacte Wetenschappen

Uitgangspunt van het wetenschapsterrein Exacte Wetenschappen is dat zij altijd gericht blijft op de volle breedte van de drie disciplines: Wiskunde, Astronomie en Informatica.

De strategie steunt op twee pijlers:

 • Persoonsgericht
  • De reeds bestaande Vernieuwingsimpuls met Veni, Vidi en Vici
  • TOP-subsidies voor innovatieve onderzoekslijnen door individuen en groepen met bewezen track record én voor individuele, jonge onderzoekers
 • Samenwerkingsprogramma’s
  • Programma’s gericht op de topsectoren, met participatie van de industrie
  • Onderzoek buiten de topsectoren: bestaande en nieuwe (interdisciplinaire) samenwerkingsprogramma’s

De TOP-subsidies en de nieuwe programma’s buiten de topsectoren vervangen de bestaande instrumenten voor vrij onderzoek , zoals de Vrije competitie. Dit beleid creëert dus nieuwe kansen voor vrij onderzoek, terwijl het wetenschapsterrein Exacte Wetenschappen, ook optimaal bijdraagt aan het topsectorenbeleid. Bovendien ontstaat voor onderzoekers meer flexibiliteit en ruimte voor initiatief.

Doelstellingen van de strategie zijn:

 • voldoende ruimte houden voor (financiering van) onderzoek buiten de topsectoren
 • optimaal bijdragen aan de topsectoren die een connectie hebben met de EW-disciplines
 • kansen van Europa optimaal benutten d.m.v. aansluiting bij Horizon2020