Organisatie

ENW-domeinbestuur

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen bestaat sinds 1 januari 2017. Het wetenschapsterrein Exacte Wetenschappen maakt hier deel van uit.

ENW heeft een domeinbestuur dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het beleid. Het domeinbestuur besluit over de toewijzing van financiƫle middelen.

De leden van het ENW-domeinbestuur zijn:

  • Prof. dr. Ineke Braakman (hoogleraar cellulaire eiwitchemie UU), Voorzitter, tevens lid RvB
  • Prof. dr. J. (Jan) de Boer (Universiteit van Amsterdam)
  • Prof. dr. T.K. (Titia) Sixma (Nederlands Kanker Instituut)
  • Prof. dr. A. (Arjen) Doelman (Universiteit Leiden)
  • Prof. dr. B.J. (Bas) Zwaan (Wageningen Universiteit & Research)
  • Dr. ir. P.E. (Peter) Wierenga (vml. Philips).

Lees meer over het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen