Kennisbenutting in de Exacte Wetenschappen

NWO vindt het belangrijk dat wetenschappelijke kennis en vaardigheden ook hun weg vinden en toegepast worden buiten de wetenschap en/of in andere wetenschappelijke disciplines, ofwel: dat er kennisbenutting plaatsvindt. Kennisbenutting speelt dan ook een rol in alle financieringsinstrumenten van NWO. NWO Exacte Wetenschappen (EW) wil onderzoekers graag helpen bij het vormgeven van kennisbenutting.

Het belang van kennisbenutting

Specifiek gaat het bij kennisbenutting om het toegankelijk maken van onderzoeksresultaten en wetenschappelijke kennis binnen een ander wetenschappelijk domein, voor de maatschappij, voor industriële partijen of voor onderwijsdoeleinden. Ten aanzien van kennisbenutting streeft NWO EW ernaar dat onderzoekers zich bewust worden van het potentiële gebruik van wetenschappelijke kennis en onderzoeksresultaten.

Als aanvrager dient u in uw voorstel bij het onderdeel kennisbenutting een toelichting te geven over de relevantie van uw onderzoek voor derden - wie hebben er buiten uw eigen wetenschapsgebied en buiten de wetenschap belang bij uw onderzoek -, hoe u denkt de belanghebbenden erbij te kunnen betrekken en hoe de kennisbenutting gerealiseerd kan worden.

NWO Exacte Wetenschappen wil de wisselwerking tussen wetenschap en samenleving én tussen wetenschappelijke disciplines stimuleren en ondersteunen. Daarom zijn voor onderzoekers middelen ontwikkeld die kunnen inspireren en helpen om kennisbenutting binnen een onderzoeksproject goed vorm te geven:


 


Meer informatie

Kennisbenutting is vanaf 2013 als verplicht onderdeel in alle NWO financieringsinstrumenten opgenomen. Als u meer wilt weten over kennisbenutting bij één van de financieringsinstrumenten van NWO Exacte Wetenschappen, dan kunt u een bericht sturen naar de contactpersoon genoemd in de Call for Proposals waarvoor u een onderzoeksvoorstel wilt indienen.

Meer informatie over wat NWO verstaat onder kennisbenutting