Innovatieve Publiek Private Samenwerking in ICT (IPPSI)

ICT maakt innovatie mogelijk in de vele sectoren van onze economie. De Kennis- en Innovatieagenda ICT 2016-2019 (KIA ICT), voorheen Roadmap ICT for the top sectors, beschrijft de ICT-innovatiethema’s die meerdere topsectoren economische voordelen en wetenschappelijke uitdagingen bieden. De actielijnen lopen uiteen van door gebruikers geïnspireerd fundamenteel en toegepast ICT-onderzoek tot het stimuleren van innovatie door het gebruiken van moderne ICT bij monitoring en control.

Het voormalig Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen ondersteunde de KIA ICT met een programma specifiek voor publiek private samenwerking. Dit programma stimuleert de samenwerking tussen kennisinstellingen en innovatieve bedrijven om te komen tot innovatie op het gebied van ICT. Het is van belang dat vraaggestuurd onderzoek en innovatie wordt versterkt. De toepassing daarvan kan gevonden worden in alle topsectoren. De KIA ICT doorsnijdt immers meerdere topsectoren. Agenda’s uit de andere topsectoren dienen als inspiratiebron voor het toepassingsgebied.

In de gehonoreerde projecten staat een vraag (of vragen) uit één of meer bedrijven centraal. Deze vragen sluiten aan op de KIA ICT en specifiek op een van de vier topsector doorsnijdende thema’s:

  • ICT one can rely on;
  • ICT for Monitoring and Control;
  • ICT for a Connected World;
  • Data, data, data.

Twee werkvormen zijn mogelijk binnen de onderzoeksvoorstellen waarin bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen samenwerken. Het betreft:

  1. KIEM (Kennis-Innovatie Mapping)
  2. TA (Technology Area)