Directeur van het nieuwe NWO domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW): Dr. Arian Steenbruggen

Dr. G. (Arian) Steenbruggen (1969) is per 1 januari 2017 de directeur van het nieuwe NWO domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). “Graag lever ik mijn bijdrage aan het slagen van de nieuwe inrichting van NWO, waarbij we de wetenschapsterreinen van NWO beter met elkaar verbinden. Als één NWO zijn we flexibeler en slagvaardiger en meer op samenwerking gericht. Dat maakt ook dat NWO beter kan inspelen op ontwikkelingen in de wetenschap én de maatschappij.”

Arian Steenbruggen

Arian Steenbruggen is geen onbekende van NWO. Tussen 1997 en 2004 werkte ze binnen het gebied Aard- en Levenswetenschappen als (senior) beleidsmedewerker. Ze stapte over naar de Universiteit Utrecht, waar ze eerst managing director van het Darwin Centrum voor Biogeologie, en later hoofd Onderzoek van de faculteit Geowetenschappen werd.

Vanaf 2009 was ze hoofd van het Centrum Bodem, destijds één van de vijf centra van de Environmental Science Group (ESG) van de Wageningen UR. Sinds 2012 was zij hoofd van het Departement Omgevingswetenschappen bij dezelfde ESG.

Na haar studies milieukunde, geologie en geochemie promoveerde ze in1999 aan de Universiteit Utrecht, faculteit Geowetenschappen op 'Properties and applications of zeolitized fly ash'. Daarnaast is ze actief als rolmodel bij VHTO, een landelijk expertisebureau dat zich inzet om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten.

Het nieuwe NWO
NWO verandert. De grootste aanpassing is dat bij het in werking treden van de nieuwe NWO-wet op 1 februari 2017 NWO een structuur heeft met een Raad van Bestuur, een aparte NWO-Institutenorganisatie (NWO-I) en drie domeinen die nauw met elkaar verbonden zijn: Exacte en Natuurwetenschappen (voormalig EW, CW, ALW, N/FOM); Toegepaste en Technische wetenschappen (voormalig TW/STW) en Sociale en Geesteswetenschappen (voormalig MaGW en GW). Het is de intentie dat NWO en het huidige ZonMw per 1 januari 2019 integreren in een nieuwe organisatie.

Lees meer over de transitie van NWO