Internationaal samenwerken

Exacte wetenschappen wil internationale samenwerking stimuleren. Wij kunnen vooral meerwaarde bieden bij het stimuleren van netwerkvorming, bij internationaal programmeren en bij het tot stand komen van grote faciliteiten. Het bij elkaar brengen van de beste onderzoekers uit verschillende landen verhoogt de kwaliteit van het uitstekende Nederlandse onderzoek en andersom. De gevormde netwerken zijn een goede basis om gezamenlijk de Europese agenda vorm te geven. Maar ook daarbuiten strekt onze samenwerking zich uit. Opbouwen en versterken van contacten op inhoudelijk gekozen thema’s met landen als Brazilë, Zuid-Afrika, China, India zien we als belangrijk voor Nederland. Uiteraard ambiëren we ook sterke contacten met de V.S., bouwend op de bestaande samenwerking. Bij de internationale samenwerking willen we ook het bedrijfsleven betrekken, door betrokkenheid bij de vormgeving van internationale programma’s en door internationale publiek-private samenwerkingsprojecten.

Europese samenwerking

Exacte wetenschappen neemt deel aan een aantal door de EU gesteunde European Research Area Netwerken en Coordinated Support Actions:

Het Lorentz-centrum organiseert workshops op beta- en multidisciplinaire gebieden, waarvoor onderwerpen kunnen worden voorgesteld door onderzoekers uit de hele wereld. Meer weten? Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire 

Exacte Wetenschappen neemt deel in enkele grootschalige faciliteiten, waarvan Nederlandse onderzoekers gebruik kunnen maken:

 

Mondiale samenwerking

Exacte wetenschappen zet in op duurzame samenwerkingsverbanden met een aantal speerpuntlanden. 

Met India

Met China

Met de Verenigde Staten

Met Zuid-Afrika

Met Brazilië

Mondiale samenwerking met meerdere landen

  • NWO neemt deel aan de voorstudies in ESFRI-verband voor de Square Kilometer Array
  • NWO is associate member van een internationaal consortium dat een nieuwe, grote  telescoop voor hoge-energie gammastraling (Cherenkov Telescope Array) wil bouwen.