Een Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde

Het Platform Wiskunde Nederland publiceerde in 2014 zijn Visiedocument voor de Nederlandse wiskunde. Het eind 2015 gereedgekomen Deltaplan biedt een vertaling van de aanbevelingen uit dit Visiedocument in concrete acties.

Het Deltaplan is gebaseerd op consultaties met wiskundigen, rectoren, decanen, industriële partners en gerelateerde partijen. Inspiratiebronnen zijn onder andere de Europese Onderzoeks- en Innovatieagenda Horizon 2020, de Wetenschapsvisie van de overheid, de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015–2025 van OCW en de Nationale Wetenschapsagenda.

Het Deltaplan stelt een geïntegreerde aanpak voor van onderzoek, onderwijs, lerarenopleiding, en maatschappij en innovatie. Een profilering van het wiskundeonderzoek via de clusters, verdere samenwerking in het universitaire wiskundeonderwijs, vernieuwing van de lerarenopleiding, aandacht voor het innovatieve vermogen van de wiskunde en een sterke organisatie van de discipline.

Download