Legacy Coalitie NL

Op initiatief van Rene Penning-de Vries van Team ICT doen INSEIT en NWO een verkenning naar de mogelijkheid van een Legacy Coalitie in Nederland. Doel van deze coalitie is om de nadelige impact van software legacy beter te kunnen beheersen om zo de concurrentiekracht van ondernemingen in Nederland te vergroten.

Legacy Coalition flyer

Wat is software legacy?

Door jarenlange uitbreidingen van IT- systemen hebben tal van  organisaties te maken met een complex systeem van verschillende software. Deze bestaande systemen kunnen in principe goed functioneren en ook binnen het financiële plaatje blijven passen. Echter, als een organisatie zich snel en diepgaand moet aanpassen kunnen de softwaresystemen gaan knellen en gaan aanpassingen vaak gepaard met grote uitgaven.

De legacy problematiek omvat technische, informatiekundige, personele en business aspecten. Komen tot betere beheersing vergt aanzienlijke investeringen in geld (soms tientallen miljoenen), tijd (4 tot 6 jaar) en personele ontwikkeling. Legacy kan ook worden aangeduid als critical software infrastructure. Bedrijven lopen tegen problemen aan waarin IT de belangrijkste beperking is op verbetering van de dienstverlening, bijvoorbeeld omdat slechts 5% van de software jaarlijks kan worden aangepast aan de veranderende wensen en eisen van bedrijven op het gebied van IT.

De noodzaak van een legacy coalitie

Uit onderzoek blijkt dat 75% van de IT budgetten worden gebruikt om IT-legacy systemen te onderhouden. Op verzoek van Boegbeeld Team ICT René Penning de Vries namens het ministerie van EZ is van maart tot mei 2015 een verkenning uitgevoerd onder IT gebruikers, IT dienstverleners en de wetenschap naar het nut van en draagvlak voor een Legacy Coalitie. Een coalitie wordt daarbij gezien als een cross - sectoraal samenwerkingsverband van bedrijven, ICT dienstverleners en wetenschap. Deze coalitie heeft ten doel de nadelige impact van software legacy beter te kunnen beheersen en zo de concurrentiekracht van Nederlandse ondernemingen te kunnen vergroten.

Op weg naar een Legacy Coalitie

Naar aanleiding van deze eerste verkenning heeft Team ICT gevraagd een diepere verkenning uit te voeren naar zowel de technisch professionele als de bestuurlijke ambitie om tot een gezamenlijke aanpak te komen in een verbeterde omgang met de critical IT infrastructure.  

Op 12 januari is de startconferentie Legacy Coalitie georganiseerd. Op basis van de respons tijdens deze bijeenkomst heeft INSEIT in de periode na 12 januari 2016 in samenwerking met NWO, CIO Platform Nederland en Nederland ICT een verdere verkenning gedaan naar de verschillende perspectieven en behoeften rond het beheer van Legacy IT vanuit zowel de demand (CIO’s/ CTO’s) als de supply ( (IT dienstverleners en software producenten).

De uitkomsten van deze verkenning vormen het uitgangspunt voor de tweede conferentie op 24 juni. Tijdens deze bijeenkomst worden de  geconstateerde Legacy IT uitdagingen  in een vijftal clusters besproken onder leiding van een senior vertegenwoordiger van de Demand kant. Deze clusters zijn:

  1. optimaliseren van software-refactoring;
  2. versterken portfoliomanagement; 
  3. optimalisering van gegevensuitwisseling in de keten & ketenbeheersing;
  4. agile IT voor agile business; 
  5. de kwaliteit van het IT ‘ecosysteem’ in Nederland.

Heeft u interesse, wilt u participeren of meer informatie, dan kunt u de onderstaande contactpersonen benaderen, of mailen naar legacycoalitie@nwo.nl.

Voor meer informatie:

INSEIT: Ad Kroft, mobiel 0634938328, adkroft@inseit.nl                       
NWO Exacte Wetenschappen: Mascha Dedert, telefoon 070 3494709 / 06 82455790, m.dedert@nwo.nl
                       


Document