Case studies

Tijdens ICT with Industry ervaren onderzoekers hoe zij kunnen bijdragen aan het oplossen van uitdagingen aangeleverd door de industriële partners of overheidsinstanties. Daarbij krijgen de onderzoekers de kans om direct in interactie te gaan met de deelnemende partners vanuit de industrie of overheidsinstanties. Tegelijkertijd biedt de workshop ruimte voor kenniswisseling met collega onderzoekers vanuit andere vakgebieden waarbij nieuwe wetenschappelijke inzichten verkregen kunnen worden. De deelnemende partners krijgen de kans om de denkkracht en expertise van de onderzoekers ten volle te benutten, ontdekken daarbij nieuw talent en doen, mede dankzij de ondersteuning van senior onderzoekers bij het uitwerken van hun uitdaging , contacten op in de academische wereld.

Study cases ICT with Industry 2016

Using big data in plant breeding

Bedrijven: Virtual Lab for Plant Breeding (Bejo Zaden, Bayer CropScience, Rijk Zwaan)
Academische teamleider(s):
Prof. Marcel Reinders (TU Delft)
Uitdaging

Sustainable agility by managing IT systems entropy

Bedrijven: ING
Academische teamleider(s):
Prof. dr. Arend Rensink (UTwente)
Uitdaging

Digital Market Places

Bedrijven: KLM, Thales
Academische teamleider(s):
Prof. dr. Tom van Engers (UvA), Prof. dr. Robert Meijer (UvA)
Uitdaging

Code coverage improvement of database-centric applications

Bedrijven: SNS Bank N.V.
Academic team leider(s): Dr. ir. Ana Lucia Varbanescu (UvA), Dr. Clemens Grelck (UvA)
Uitdaging


 


 

 

 

 

Ga naar: