Speciale activiteiten Exacte Wetenschappen

Wij organiseren regelmatig activiteiten in de vorm van lezingen, cursussen, workshops en netwerkbijeenkomsten. Hieronder een kleine selectie van gebeurtenissen binnen de disciplines Astronomie, Informatica en Wiskunde.

Discussiemiddag NWO Exacte Wetenschappen,
3 maart 2016

Op 3 maart 2016 organiseerde NWO Exacte Wetenschappen (EW) een discussiemiddag bij de Eenhoorn te Amersfoort. De rode draad van de discussie was het EW beleid en de nieuwe NWO organisatie - het nieuw te vormen bèta-domein. Het gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen informeerde over de ontwikkelingen en daarnaast wilde ze graag van de onderzoekers weten wat de ideeën en verwachtingen zijn over de nieuwe organisatie en het nieuwe domein Wiskunde en Natuurwetenschappen. Deze interactie tussen EW en de onderzoekers werd zeer gewaardeerd, en heeft bovendien geleid tot waardevolle input en concrete aanbevelingen. Lees het verslag

De transitie naar een vernieuwd NWO

In 2016 vindt de transitie plaats naar een nieuw NWO dat slagvaardiger wordt, flexibeler gaat inspelen op de ontwikkelingen in de wetenschap, en de samenwerking tussen wetenschap en maatschappij gaat versterken. Per 1 januari 2017 gaat het gebied Exacte Wetenschappen in de vernieuwde organisatie deel uit maken van het domein Wiskunde en Natuurwetenschappen. Ook Aard- en Levenswetenschappen, Chemische Wetenschappen en Natuurkunde worden hier ondergebracht. Lees meer

Op initiatief van Rene Penning-de Vries van Team ICT doen INSEIT en NWO een verkenning naar de mogelijkheid van een Legacy Coalitie in Nederland. Doel van deze coalitie is om de nadelige impact van software legacy beter te kunnen beheersen om zo de concurrentiekracht van ondernemingen in Nederland te vergroten. Lees meer

Via het Incidentele Steun programma, dat doorlopend open is voor aanvragen, maakt NWO Exacte Wetenschappen het uitnodigen van buitenlandse topexperts voor inhoudelijke bijdragen aan een wetenschappelijke bijeenkomst in Nederland mogelijk. Per aanvraag wordt maximaal € 2.250 toegekend. Jaarlijks is er in totaal een budget van € 60.000 beschikbaar.

Voormalige initiatieven

Zomerschool Beijing 2015

Netwerkbijeenkomst ‘Innovatie door ICT in het MKB’ op 9 en 22 mei