Van de voorzitter van ENW

Chair's corner 4: Engels please!

Beheersing van de Nederlandse taal is geen overweging bij het uitnodigen van wetenschappers voor diverse gremia van NWO-domein ENW. Engels is - en waar dit nog niet het geval was, wordt - de voertaal.

Beste collega’s,

Om te beginnen een open deur: onderzoekers in het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen hebben veel verschillende achtergronden en zijn vaak uit het buitenland afkomstig. Dit spreekt niet alleen voor zich, deze verscheidenheid is een sterkte van het veld. In bijna alle onderzoeksgroepen is Engels de voertaal.

Niek Lopes Cardozo, waarnemend voorzitter van het bestuur van ENW.  Foto: Bram Saeys.Niek Lopes Cardozo, waarnemend voorzitter van het bestuur van ENW. Foto: Bram Saeys.

Vind je deze diversiteit ook terug in de samenstelling van de advies- en beoordelingscommissies van ENW? Laat me direct zeggen dat we van tijd tot tijd berichten ontvangen dat NWO-domein ENW een voorkeur lijkt te hebben voor wetenschappers die Nederlands spreken als het om het uitnodigen van leden voor de commissies gaat. Dat is echter zeker niet staand beleid.

Bij het samenstellen van de vele ENW-commissies bouwen we op jullie expertise en bereidheid tot deelname. In deze commissies hebben we jullie allen nodig en niet alleen diegenen die Nederlands spreken. Omgekeerd realiseren wij ons dat het participeren in deze panels en adviesorganen een uitstekende manier is om de verschillende financieringsinstrumenten van binnenuit te leren kennen, of betrokken te zijn bij het vormgeven van het beleid van jouw vakgebied. Ook van deze in potentie verrijkende aspecten van deelname aan commissies en adviespanels willen we niemand op voorhand uitsluiten.

Daarom gebruik ik dit platform om te helder te stellen dat het beleid van het bestuur en management van ENW is dat beheersing van de Nederlandse taal geen overweging is bij het uitnodigen van wetenschappers voor de diverse gremia. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin het Nederlands niet helemaal te vermijden is, bijvoorbeeld als ENW een adviesdocument voor een ministerie of andere Nederlandstalige organisatie moet opleveren.
Voor het overige geldt, zowel voor alle commissies als voor beleidsgeoriënteerde bijeenkomsten zoals die plaatsvinden tijdens CHAINS en Physics@Veldhoven (de maandagavondbijeenkomst): Engels is - en waar dit nog niet het geval was, wordt - de voertaal.

 

Niek Lopes Cardozo, waarnemend voorzitter van het bestuur van ENW

Eerdere columns van de voorzitter