Van de voorzitter van ENW

Column 5: Good times.

ENW organiseert zes grote evenementen en ondersteunt er meer, als domeinbrede service. Door het organiseren en faciliteren van deze evenementen wil NWO platforms creëren waar onderzoekers gedeelde belangen en zorgen kunnen bespreken en waar interactie kan plaatsvinden.

Beste collega's,

Net terug van Physics@Veldhoven. Zoveel energie, zulk geweldig onderzoek in de sessies; zoveel enthousiasme en levendigheid; zo'n ongelooflijk effectief netwerk- en community-building evenement. Om nog maar te zwijgen van de powerhouse Julia Greer die de dinsdagavond lezing gaf, om meteen erna een klassiek concert te verzorgen, samen met de Nederlandse natuurkundige dubbeltalenten Arjen Vredenberg en Stein van Eden.

Physics@Veldhoven, NAC, ICT.OPEN, NMC, DutchBiophysics, CHAINS... en dit jaar voor de eerste keer, in mei 2019...: Life! Deze congressen zijn er niet om onderzoekers een paar leuke dagen te bezorgen. Ze zijn ontworpen om communities te bouwen, onderzoekers van verschillende disciplines en subdisciplines te verbinden, om hen de mogelijkheid te bieden op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in gebieden buiten hun eigen specialisatie, en om academische onderzoekers in contact te brengen met hun collega's in de industrie. Door het organiseren en faciliteren van deze evenementen wil NWO platforms creëren waar onderzoekers gedeelde belangen en zorgen kunnen bespreken, waar uitwisseling kan plaatsvinden tussen de adviestafels van ENW en het veld en waar NWO-medewerkers de onderzoekers kunnen ontmoeten waarvoor ze werken. En ja, deze bijeenkomsten zijn ook bedoeld als good time voor de onderzoekers. Zoals de massale deelname wel aantoont: dit zijn evenementen waar je bij moet zijn. Maar we realiseren ons ten volle dat jullie drukke agenda's hebben en dat je deze bijeenkomsten niet bijwoont als ze geen professioneel doel dienen.

Niek Lopes Cardozo, voorzitter van het bestuur van ENW.  Foto: Bram Saeys.Niek Lopes Cardozo, voorzitter van het bestuur van ENW. Foto: Bram Saeys.

ENW organiseert zes grote evenementen en ondersteunt er meer, als domeinbrede service.  De congressen leren ook van elkaar, best practices worden uitgewisseld en we zijn bezig met het harmoniseren van de kostenstructuur. Hoewel deelnemers deze evenementen nu al als succesvol ervaren, staan ​​we altijd open voor suggesties voor verdere verbeteringen. Ideeën zijn welkom!

Deze ondersteuning beperkt zich overigens niet tot de grote bijeenkomsten: recent lanceerde ENW een programma waarmee hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling financiële ondersteuning kunnen aanvragen voor kleine, doelgerichte wetenschappelijke bijeenkomsten of ontmoetingen voor de vorming van nieuwe teams en consortia. Dit is onderdeel van het strategisch manifest 2019-2022 'Ongebaande paden'; NWO heeft een rol (nexus!) in het stimuleren van de vorming van zowel kleine als grote onderzoeksteams en van nationale en internationale consortia.

En nu? Ik kijk al weer uit naar NAC2019 en de eerste editie van Life!

 

Niek Lopes Cardozo, waarnemend voorzitter van het bestuur van ENW
6 februari 2019

Eerdere columns van de voorzitter