Organisatie

ENW heeft een domeinbestuur dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het beleid. Het domeinbestuur besluit over de toewijzing van financiële middelen.

Leden zijn toonaangevende hoogleraren op het gebied van de exacte of levenswetenschappen aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut. De voorzitter maakt deel uit van de NWO-brede Raad van Bestuur. Dit bestuur is een collegiaal bestuur. Gezamenlijk vertegenwoordigen de leden de volle breedte van de wetenschap.

Het bestuur van NWO-domein ENW:

  1. Prof. dr. Niek Lopes Cardozo (Technische Universiteit Eindhoven), ad interim voorzitter, tevens lid RvB
  2. Prof. dr. J. (Jan) de Boer (Universiteit van Amsterdam)
  3. Prof. dr. A. (Arjen) Doelman (Universiteit Leiden)
  4. Prof. dr. B.J. (Bas) Zwaan (Wageningen Universiteit & Research)
  5. Dr. ir. P.E. (Peter) Wierenga (vml. Philips).

Het bureau van het ENW-domein voert het vastgestelde beleid uit en bereidt nieuw beleid voor ter ondersteuning van het bestuur. Het bureau is het eerste aanspreekpunt voor onderzoekers en verbindt het veld met NWO. Het behandelt aanvragen voor financiering, beheert programma’s en projecten en ondersteunt NWO-stuurgroepen en -commissies bij het uitvoeren van hun taken. Om de relatie met het veld in de volle breedte te borgen, zal het bestuur van NWO-domein ENW nauw samenwerken met de disciplinaire adviesorganen, de adviestafels.

Directeur van het ENW-bureau is mw. dr. Arian Steenbruggen.

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen bestaat sinds 1 januari 2017.