Organisatie

ENW heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het beleid. Het bestuur van ENW besluit over de toewijzing van financiële middelen.

Leden zijn toonaangevende hoogleraren op het gebied van de exacte of levenswetenschappen aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut. De voorzitter maakt deel uit van de NWO-brede raad van bestuur. Dit bestuur is een collegiaal bestuur. Gezamenlijk vertegenwoordigen de leden de volle breedte van de wetenschap.

Het bestuur van ENW:

  1. Prof. dr. Niek Lopes Cardozo (Technische Universiteit Eindhoven), voorzitter, tevens lid RvB
  2. Prof. dr. J. (Jan) de Boer (Universiteit van Amsterdam)
  3. Prof. dr. ir. M.R. (Maarten) van Steen (Universiteit Twente)
  4. Prof. dr. B.J. (Bas) Zwaan (Wageningen Universiteit & Research)
  5. Dr. ir. P.E. (Peter) Wierenga (vml. Philips)
  6. Prof. dr. ir. I.C.W. (Ilja) Arts (Universiteit Maastricht)
  7. Prof. dr. M. (Moniek) Tromp (Rijksuniversiteit Groningen).

Het bureau van het ENW-domein voert het vastgestelde beleid uit en bereidt nieuw beleid voor ter ondersteuning van het bestuur. Het bureau is het eerste aanspreekpunt voor onderzoekers en verbindt het veld met NWO. Het behandelt aanvragen voor financiering, beheert programma's en projecten en ondersteunt NWO-stuurgroepen en -commissies bij het uitvoeren van hun taken. Om de relatie met het veld in de volle breedte te borgen, richtte het bestuur van ENW eind 2017 disciplinaire adviesorganen op, de adviestafels.

Directeur van het ENW-bureau is mw. dr. Arian Steenbruggen.

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen bestaat sinds 1 januari 2017.

Lid worden van een ENW beoordelingscommissie?

NWO is doorlopend op zoek naar enthousiaste medior en senior onderzoekers die willen toetreden tot beoordelingscommissies. Deze commissies zijn essentieel voor een goede en zorgvuldige beoordeling van de aanvragen. Voor meer informatie en beschikbaar bekijk de beoordelingscommissie pagina.