Publiek-private samenwerking

NWO levert een relevante bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie en aan het mede oplossen van wetenschappelijke vraagstukken bij bedrijven en op maatschappelijke terreinen als energie en gezondheid. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de Industrial Partnership Programmes een groot succes zijn. Hierin worden uitdagende problemen uit het bedrijfsleven gekoppeld aan creatieve wetenschappelijke oplossingen, waarbij het bedrijf en NWO het onderzoek gezamenlijk financieren.

NWO werkt hecht samen met het bedrijfsleven, vanuit het idee van van 'open innovatie' om hechter samen te werken met het bedrijfsleven. Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen beschikt over een omvangrijk netwerk van deskundigen op allerlei natuurkundige onderwerpen. Die experts werken al samen met bedrijven of zouden dat graag willen. Evenzo onderhoudt NWO nauwe contacten met bedrijven die NWO betrekken bij hun research voor de lange termijn.

Verschillende vormen van samenwerking zijn al tot stand gekomen.
Voorbeelden zijn:

  • workshops waarin academici met onderzoekers uit de industrie meedenken over complexe wetenschappelijke of technologische vraagstukken bij bedrijven;
  • contractonderzoek;
  • een onderzoeksgroep van NWO in een bedrijfslaboratorium;
  • gezamenlijk onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van een NWO Natuurkunde Industrial Partnership Programme (IPP); waarvan er momenteel zo'n zestien lopen.

Op de topsectoren-pagina van deze website vindt u informatie over NWO en de topsectoren.

Verantwoording en gebruik NWO-logo

Acknowledgement: financiering voor 1 januari 2017

Onderstaande informatie is van toepassing op onderzoekers die financiering ontvangen van FOM, in een FOM Industrial Partnership Programme dat voor 1 januari 2017 is gehonoreerd.

Als uw FOM-onderzoek (in een FOM Industrial Partnership Programme) leidt tot een publicatie (artikelen, rapporten, proefschriften, conferentiebijdragen en dergelijke), verzoeken wij u in de betreffende publicatie(s) als acknowledgement (verantwoording) de onderstaande Nederlandstalige of Engelstalige formulering op te nemen:

  • Dit werk maakt deel uit van een Industrial Partnership Programme van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), die deel uitmaakt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
  • This work is part of an Industrial Partnership Programme of the Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM), which is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO).

Bij uw acknowledgement hoort het NWO-logo.

Acknowledgement: financiering vanaf 1 januari 2017
Vanaf 1 januari 2017 krijgen gehonoreerde projecten in de natuurkunde - inclusief de NWO Natuurkunde Industrial Partnership Programmes (IPP) - financiering vanuit het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). De juiste manier van acknowledgement (verantwoording) vindt u hier.

NWO Natuurkunde Industrial Partnership Programmes (IPP)

CSER

NWO en mkb

Valorisatie in uw onderzoek

Workshop Physics with industry

Contractonderzoek