NWO Natuurkunde Focusgroepen
Programma

NWO Natuurkunde Focusgroepen

Een NWO Natuurkunde Focusgroep:

  • is een bijzondere vorm van een NWO-natuurkundeprogramma voor meer focus en massa;
  • staat onder leiding van een gerenommeerde onderzoeker;
  • werkt aan een scherpe wetenschappelijke doelstelling binnen een (multidisciplinair) onderzoeksthema;
  • heeft meestal ook tot taak andere Nederlandse onderzoeksgroepen te betrekken.

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen stelt per focusgroep gedurende circa tien jaar substantiële financiële middelen ter beschikking, voor personeel en apparatuur. Naast oio's en postdocs vallen met name ook senioronderzoekers en soms technici onder het aan te trekken personeel. Omdat de looptijd van een focusgroep gelimiteerd is, neemt de betreffende instelling aan het eind de vaste verplichtingen van NWO over.

Een focusgroep is het krachtigste middel waarover NWO beschikt om in universitaire gebouwen vernieuwend onderzoek te ontwikkelen. NWO zet dit instrument onder andere in om majeure vernieuwingen in het funderend energieonderzoek tot stand te brengen. Ook kan NWO in instituten focusgroepen vestigen. NWO kan dus zowel top-down een focusgroep instellen, als bottom-up, via de competitie voor vrije programma's, op basis van een goedgekeurd voorstel van een onderzoeker. De focusgroep die na competitie wordt ingesteld, moet een substantiële doorbraak in een gebied van de fysica kunnen bereiken om een specifiek onderwerp of een bundeling van krachten vorm en inhoud te geven en structureel te verankeren.

NWO heeft op dit moment vier focusgroepen

Nr. 130 - Next generation organic photovoltaics

Deze NWO Natuurkunde Focusgroep gaat in de komende jaren onderzoek doen naar 'plastic' zonnecellen, die in 2020 klaar moeten zijn voor massale toepassing. Die ambitie houdt in dat het rendement, de levensduur en de kostprijs van de zonnecellen sterk zal moeten verbeteren. De nadruk ligt op de ontwikkeling van een heel nieuwe generatie moleculaire halfgeleiders, die de verschillen tussen de huidige organische 'plastic' halfgeleiders en de 'klassieke' anorganische halfgeleiders voor een groot deel kunnen overbruggen. Als dit lukt, ontstaan spectaculaire nieuwe elektronische materialen, die ook buiten het gebied van de zonne-energie van groot belang zijn.

De focusgroep staat onder leiding van prof.dr. Kees Hummelen (RUG), heeft een looptijd van 2011-2021 en bestaat uit een multidisciplinair team van zes fysici en chemici aan het Zernike Institute for Advanced Materials (RUG).

Nr. 131 - Light management in new photovoltaic materials

Het centrale thema van deze NWO Natuurkunde Focusgroep is 'lichtmanagement': het controleren van de opvang, geleiding, concentratie en omzetting van licht op nanometerschaal. Het doel is om zonnecellen efficiënter en goedkoper te maken. De integratie van bijzondere nanostructuren in (bestaande) halfgeleidermaterialen kan de omzetting van licht in elektrische stroom efficiënter maken. Dit soort ontwerpen vereisen ook veel minder materiaal, waardoor de fabricagekosten sterk dalen. Nieuwe cleanroomtechnieken zijn hiervoor essentieel. Het instituut AMOLF start met dit programma drie nieuwe onderzoeksgroepen op drie verschillende thema's: (1) ultradunne zonnecellen op basis van silicium, (2) 'dye-sensitized' zonnecellen waarmee licht via een kleurstof en een elektroliet in stroom wordt omgezet en (3) zonnecellen gemaakt van halfgeleider nanokristallen die het volledige kleurspectrum van de zon in stroom kunnen omzetten.

Het onderzoek van deze focusgroep vindt plaats in samenwerking met de Universiteit Utrecht en het Energieonderzoek Centrum Nederland. De looptijd van het programma, dat onder leiding staat van prof.dr. Albert Polman (AMOLF) is 2011-2019.

Nr. 132 - High Field Magnet Laboratory: a global player in science in high magnetic fields

Het doel van deze NWO Natuurkunde Focusgroep is het voor gekwalificeerde gebruikers toegankelijk maken van het unieke High Field Magnetic Laboratory (HFML) in Nijmegen. De zeer hoge magneetvelden van het HFML maken het mogelijk uniek onderzoek te doen omdat materialen onder deze experimentele situaties al hun geheimen weergeven, zonder dat ze veranderen. Dit programma vormt de NWO-inbreng (voorheen FOM) in het RU-NWO samenwerkingsverband HFML. Hiermee geeft NWO het HFML een krachtige impuls, waardoor Nederland wereldwijd voorop gaat lopen op het gebied van wetenschap in hoge magneetvelden en in magneettechnologie.

Dit programma heeft een looptijd van 2011-2021 staat onder leiding van prof.dr. Nigel Hussey (RU).

Nr. 133 - Free electron lasers for infrared experiments

Het NWO Natuurkunde -programma 'Free electron lasers for infrared experiments' wordt uitgevoerd in de gelijknamige focusgroep. Het programma heeft als doel om een toonaangevende gebruikersfaciliteit te maken van de vrije elektronenlaser FELIX en een onderzoek te doen aan de structuur en dynamica van complexe moleculen, ionen en clusters in gasfase.

Het programma en de focusgroep staan onder leiding van focusgroepleider prof.dr. Wim van der Zande en heeft een looptijd van 2013-2022 met een budget voor die periode van 9,1 miljoen euro.

Afgesloten focusgroep:

Nr. 114 - Fundamental symmetries and interactions - trapped radioactive isotopes as micro laboratories for fundamental physics

Deze FOM-focusgroep richt zich op het uitbouwen en exploiteren van de onderzoeksfaciliteit TRIμP aan het Kernfysisch Versneller Instituut te Groningen. TRIμP gebruikt kortlevende radioactieve isotopen, gemaakt met behulp van bundels uit de AGOR-cyclotron. De isotopen worden afgeremd en gevangen in vallen. Daar doen de onderzoekers vervalstudies, waarmee zij onder andere aspecten van het Standaardmodel kunnen toetsen. De grote precisie van TRIμP, maakt deze faciliteit geschikt voor verschillende atoomfysische experimenten, voor onderzoekers van over de hele wereld.

De looptijd van deze FOM-focusgroep is 2009-2013. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. Klaus Jungmann (RUG).